«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat : Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus

16.09.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018783
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-437385

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:contracts.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)www.mil.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Puolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektriska motorer, generatorer och transformatorer. (31100000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 3§ 3 momentin mukaan kyseessä on tavarahankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi palveluita. Sopimuksen arvosta tavarahankintojen osuus on noin kaksi kolmasosaa ja palvelujen yksi kolmasosa.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 7700000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä puolustusvoimien käytössä olevien varavirtalaitteiden huolto- ja ylläpito vuosille 2019 - 2025.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Varavirtalaitteiden (UPS) hankinta sekä huolto- ja ylläpitosopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
9.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eaton Power Quality Oy
Nationellt registreringsnummer: 0843656-2
Postadress:PL 54
Postnummer: 02921
Ort: Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:7700000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:7700000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Uusien UPS-laitteiden tulee olla yhteensopivia nykyisen laitekannan sekä niiden sijoituspaikan suhteen, jolloin vain Eaton Power Quality Oy:n laitteet tulevat kyseeseen. UPS-varavoimalaitteistojen vaihtaminen toisen valmistajan tuotteiksi aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia kaikissa UPS-laitteiden teholuokissa.

Nykyisen laitekannan huollon voi toteuttaa vain Eaton Power Quality Oy, koska valmistajalla on viimeisin tietämys omasta kehitystyöstään ja laitteistaan.

Mikäli valittaisiin toinen UPS-laitevalmistaja sen laitteistojen kytkeminen valvontasovelluksiin ei onnistu riittävän nopeasti.

Hankinta toteutetaan suorahankintana puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella: Teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13.9.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde

3. Förklaring

Hankintaan sovelletaan julkisista puolustus- ja turvallisuus-hankinnoista annettua lakia (1531/2011, jäljempänä puolustus- ja turvallisuushankintalaki). Puolustus- ja turvallisuushankintalain 5§ 2 momentin 1 kohdan mukaan puolustushankintoja ovat hankinnat, jotka koskevat puolustustarvikkeita, niiden osia tai osakokonaisuuksia.

Hankinnan kohteena olevat puolustustarvikkeet kuuluvat Eu-roopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2019/C095/01) kohtiin:

- ML11a ja sen kohdat c ja e,

- ML17 l.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 5§ 2 momentin 2 kohdan mukaan lakia sovelletaan palveluun, joka liittyy suoraan kohdassa 1 tarkoitettujen tavaroiden johonkin elinkaaren vaiheeseen. Hankittava palvelu on UPS-laitteiden ja järjestelmien huoltoa ja ylläpitoa.

«« Tillbaka