«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tuomi Logistiikka Oy : KESKEYTYSILMOITUS Älykkään prosessiautomaation hankinta

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018779
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434306

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tuomi Logistiikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2722581-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Päiväniemi
Telefon:+358 408016349
E-post:minna.paivaniemi@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Älykkään prosessiautomaation hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on älykkään prosessiautomaation hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on hankkia älykkään prosessiautomaation kokonaispalvelu palvelutoimituksena. Hankinta sisältää älykkääseen prosessiautomaatioon liittyvät tekniset komponentit, tuki- kehitys- ja ylläpitopalvelun sekä käyttöönottoprojektin. Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 Hankinnan kuvaus alaliitteineen ja liitteellä 2 Vaatimukset.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on älykkään prosessiautomaation hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan tavoitteena on hankkia älykkään prosessiautomaation kokonaispalvelu palvelutoimituksena. Hankinta sisältää älykkääseen prosessiautomaatioon liittyvät tekniset komponentit, tuki- kehitys- ja ylläpitopalvelun sekä käyttöönottoprojektin. Hankinnan kohde ja sen volyymi on kuvattu tarkemmin liitteellä 1 Hankinnan kuvaus alaliitteineen ja liitteellä 2 Vaatimukset. Sopimusluonnos hankinnasta on liitteenä 6. Sopimusta ei ole jaettu osiin eri palveluntuottajille, koska sen toteutus riskienhallinnan ja sopimushallinnan osalta ei ole asianmukaista.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optiot/lisähankinta: Optio - Pakollinen tarjottava: Tilaajalle on mahdollista tarjota älykästä prosessiautomaatiota RaaS -mallilla (asia tarkemmin liiteessä 2 Vaatimukset, Toiminnalliset vaatimukset T15).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-380243

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS Älykkään prosessiautomaation hankinta

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankinnan keskeytys Tuomi Logistiikan toimitusjohtajan päätöksen 11.9.2019 mukaisesti. Älykkään prosessiautomaation hankintaa koskeva hankintamenettely keskeytetään ja hankinta valmistellaan uudelleen, koska hankintayksikkö on huomannut olennaisen virheen tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnöstä on puuttunut latauskohta vertailuun tarvittavalle täytetylle liitteelle 2 Vaatimukset, eikä sen palauttamiseen ole annettu mitään muutakaan ohjetta. Tarjouspyynnön ohjaus palautettavalle aineistolle ei ole toiminut tasapuolisesti ja syrjimättömästi, joten vertailua ei voida suorittaa eikä tarjouskilpailua saattaa lopulliseen hankintapäätökseen.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka