«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kirkon keskusrahasto : SAP-Sovelluspalvelut: Jatkuvat palvelut sekä kehitystyöt

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018766
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434392

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkon keskusrahasto
Nationellt registreringsnummer:0118950-3
Postadress:PL 210
Postnummer:00131
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 918021
E-post:kirkkohallitus@evl.fi
Fax:+358 91802350
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://evl.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
SAP-Sovelluspalvelut: Jatkuvat palvelut sekä kehitystyöt
Referensnummer:
DKIR/1026/02.06.01/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli SAP-sovelluspalveluiden jatkuvat palvelut sekä kehitystyöt osallistumispyynnössä ja tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 963695.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Jatkuvat palvelut
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta oli jaettu kahteen osaan; Osa 1: Jatkuvat palvelut ja Osa 2: Kehitystyöt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kehitystyöt
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena oli SAP-sovelluspalveluiden kehitystyöt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu50
Pris 50
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlade förfaranden under konkurrens

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 199-451856

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Jatkuvat palvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fujitsu Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0815044-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:654320.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kehitystyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Islet Group Oy
Nationellt registreringsnummer:1445054-7
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:145500.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kehitystyöt

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.5.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fujitsu Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:0815044-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:163875.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka