«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Hansel Oy : Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020-2024

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018752
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-430354
Anbud 31.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=253185&tpk=b88b94be-8646-428e-9d16-989545305a00

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hansel Oy
Nationellt registreringsnummer:0988084-1
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 294444200
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=253185&tpk=b88b94be-8646-428e-9d16-989545305a00
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020-2024
Referensnummer:
10481
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Livsmedel, drycker, tobak o.d. (15000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän hankinnan kohteena ovat elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiön toimintaa tukevat non-food -tuotteet, kuten keittiöiden tarvitsemat kattaustarvikkeet ja ruoanvalmistusvälineet. Lisäksi hankinnan kohteena ovat näiden tuotteiden tilaamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut, kuten logistiikkapalvelut. Hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, etenkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja sen alaliitteissä. Arvio hankintojen jakautumisesta (ilmoitetusta hankinnan arvosta): Elintarvikkeet: n. 97 % Non-food tuotteet: n. 3 %

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering. (39220000-0)
Hygienartiklar. (33700000-7)
Rengörings- och polermedel. (39800000-0)
Specialkläder och tillbehör. (18400000-3)
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
Kläder, skor, väskor och tillbehör. (18000000-9)
Sopsäckar och soppåsar av polyeten. (19640000-4)
Hushållsapparater. (39700000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, etenkin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja sen alaliitteissä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:48 månader
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Katso hankinta-asiakirjat.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med en enda aktör

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 127-309978
IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
31.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 6 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:31.10.2019 12:05
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaamisen ajankohta on arvio. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hansel Oy
Postadress:PL 1386
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Internetadress:https://www.hansel.fi/
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka