«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Kokkolan Energia Oy : Polttoainevarastokentän konetyöt ja polttoaineen siirtokuljetus

15.09.2019 15:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018746
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 180-439579

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kokkolan Energia Oy
Nationellt registreringsnummer:2276581-3
Ort:67100 KOKKOLA
Land:Finland
E-post:petri.ahokangas@kokkolanenergia.fi
Nuts-kod:Kokkola (K272)
Allmän adress: (URL)http://kokkolanenergia.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Polttoainevarastokentän konetyöt ja polttoaineen siirtokuljetus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Drift av kraftverk. (65410000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Polttoainekentällä suoritettavia konetöitä, haketusta ja polttoaineen siirtokuljetusta

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Terminaalihaketus
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Skogsavverkning. (77210000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Kokkola (K272)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Biopolttoaineen haketus

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Muita konetöitä ja sopimuksen jatko-optio

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Polttoaineterminaalivaraston hoito ja polttoaineen siirto voimalaitoksen käyttöön
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten. (45200000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Kokkola (K272)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Varastokentän hoitotyöt ja hakkeen siirtokuljetus

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Lisätöitä ja sopimuksen jatko-optio

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Konkurrenspräglad dialog

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-184439

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Terminaalihaketus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.9.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Varastokentän hoito ja hakkeen siirtokuljetus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.9.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka