«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Leikkauspöydät (2 kpl) ja varusteiden hankinta

13.09.2019 10:05
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018744
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 0171495-3
Enhet som ansvarar för avtalet/upphandlingen eller företrädare för den upphandlande enheten Esa Miettinen
Kontaktperson Jaana Pöyhönen
Postadress LP 100
Postnummer 70029
Postanstalt KYS
Land Finland
Telefon +358447174885
E-postadress jaana.poyhonen@kuh.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Leikkauspöydät (2 kpl) ja varusteiden hankinta
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
693/2019
Beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on kahden leikkauspöydän ja varusteiden hankinta tukielin-ja aistinelinkirurgian leikkausyksikköön (14333/14334) hankintapäätöksen

liitteen ”Tilauskokoonpano” mukaisesti täydentämään yksiköissä käytössä olevaa laitteistoa.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Operationsbord. (33192230-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kuopio (K297)
Avtalets totala värde
140238 - 140238 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Mediq Suomi Oy
FO-nummer 0898306-4
Postadress Riihitontuntie 7 D
Postnummer 02201
Postanstalt Espoo
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain 40 § 2 kohta: leikkauspöytien ja varusteiden tekninen yhteensopivuus

yksiköissä olevien muiden leikkaussalien kanssa.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka