«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Vestia Oy : Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen kuljetus

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018739
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434016

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vestia Oy
Nationellt registreringsnummer:1569793-9
Postadress:Vestianväylä 80
Postnummer:84100
Ort:Ylivieska
Land:Finland
Kontaktperson:Jorma Seppälä
Telefon:+358 84108700
E-post:jorma.seppala@vestia.fi
Nuts-kod:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Allmän adress: (URL)http://www.vestia.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunnallinen osakeyhtiö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen kuljetus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avfallstransport. (90512000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutus koskee hyödynnettävien pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki/pahvi), biojätteiden sekä paperin keräämistä ja kuljettamista tilaajan asiakkaina olevilta asuinkiinteistöiltä, julkisilta hallinto- ja palvelukiinteistöiltä sekä muilta asiakkaiksi liittyneiltä kiinteistöiltä. Urakka-aika on neljä (4) vuotta; 1.10.2019 - 30.9.2023. Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Option perusteella Vestia Oy:llä on yksinomainen oikeus omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.10.2023 - 30.9.2025 siten, että option pituus voi vaihdella portaattomasti välillä 0 kk - 2 vuotta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1075000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vestia Oy:n toimialueen 16 kuntaa.

Keski-Pohjanmaa
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Urakkaan kuuluvat kaikkien Vestian järjestämään hyötyjätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen ja ekopisteiden sekä hyötyjäteasemien (asemien vaihtolavat, kontit ja puristimet eivät kuulu urakkaan) asianmukaisiin keräilyvälineisiin koottujen jätteiden sekä niiden vierelle tilapäisesti kertyneen irtojätteen keräys ja kuljetus Vestia Oy:n osoittamille vastaanottopaikoille. Hankinta suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräilyvälineen tyhjennyskerta (alv 0 %). Tyhjennyshintojen tulee sisältää kaikki tyhjentämisestä ja kuljetustoiminnasta aiheutuvat kulut. Pääsääntöisesti Vestia Oy:n ekopisteiden syväkeräyssäiliöt on tyhjennettävä mahdollisimman täysinä (täyttöaste vähintään 80 %). Muut tilaajan järjestämään kuljetukseen kuuluvat astiat tyhjennetään asiakasrekisterin tyhjennysvälien mukaisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjoaja käyttää matalalattiamallista (matalaohjaamo) keräysautoa10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Keräysauto on varustettu ketjunheittäjillä5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Keräysauton pakkaajan vuosimalli on 2012 tai uudempi3
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjoajalla on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä1
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tarjoajalla on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä1
Pris 80
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu toteuttamaan hankinnan näissä tarjousasiakirjoissa kuvatulla tavalla ja sitoutuu kaikkiin tarjousasiakirjoissa esitettyihin ehtoihin. Hankinnasta tehtävässä sopimuksessa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2104 PALVELUT Huhtikuu 2017 / Päivitysversio).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-256387

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen kuljetus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Jätehuolto Laine Oy
Nationellt registreringsnummer:1524220-5
Postadress:Kyvöntie 44
Postnummer:41400
Ort:Lievestuore
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Suomi (FI193)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1075000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka