«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Nurmijärven kunta : Tietoliikennepalvelut

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018721
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434015

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Nurmijärven kunta
Nationellt registreringsnummer:9014643-2
Postadress:Keskustie 2 B
Postnummer:01900
Ort:Nurmijärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Taina Sell
Telefon:+358 403172537
E-post:hankintapalvelut@nurmijarvi.fi
Nuts-kod:Nurmijärvi (K543)
Allmän adress: (URL)http://www.nurmijarvi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietoliikennepalvelut
Referensnummer:
92/02.08.04/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Nurmijärven kunnan toimipisteet yhdistävä tietoliikenneverkko sekä internet-liittymä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 478000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee kunnan toimipisteet yhdistävää tietoliikenneverkkoa sekä internet-liittymää. Verkko toteutetaan MPLS-verkkona tai vastaavalla tekniikalla. Hankintaan sisältyy myös palomuuri-palvelu, jonka kautta muodostetaan VPN-yhteyksiä kunnan työntekijöille sekä yhteistyökumppaneiden suuntaan. Lisäksi hankintaan sisältyy palvelu, jonka avulla tietoliikenne saadaan reititettyä suoraan Tilaajan sisäverkkoon operaattorin omasta mobiiliverkosta. Hankintaan sisältyy myös verkon käyttöönottoprojekti ja tuotantokäytön tukipalvelut sekä raportointi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252725

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tietoliikennepalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
3.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Elisa Oyj
Nationellt registreringsnummer:0116510-6
Postadress:Ratavartijankatu 5
Postnummer:00061
Ort:ELISA
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:478000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:478000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka