«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Espoon kaupunki : Suodatin- ja lujitekankaiden hankinta

14.09.2019 15:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018709
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 179-435803

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Espoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:010263-6
Postadress:PL 640
Postnummer:02070
Ort:ESPOON KAUPUNKI
Land:Finland
E-post:hankinta@espoo.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)www.espoo.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suodatin- ja lujitekankaiden hankinta
Referensnummer:
325/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Konstruktionsmaterial. (44110000-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta maanrakentamisessa käytettävistä suodatin- ja lujitekankaista. Suodatin- ja lujitekankaita käytetään pääasiassa Espoon kaupungin katu- ja viherrakentamisen tarpeisiin sekä vähäisessä määrin kaupungin muiden yksiköiden tarpeisiin. Arvioidut kokonaismäärät laskennalliselle neljälle vuodelle on suodatinkankaiden osalta 400 000 m2 ja lujitekankaiden osalta 60 000 m2. Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Tarjousten perusteella tullaan valitsemaan yksi (1) tavarantoimittaja osa-alueelle 1. Suodatinkankaat ja yksi (1) tavarantoimittaja osa-alueelle 2. Lujitekankaat. Tarjoaja voi jättää tarjouksen molemmille osa-alueille, jolloin sama tavarantoimittaja voidaan valita molemmille osa-alueille. Kullekkin osa-alueelle tullaan valitsemaan myös yksi (1) varatoimittaja. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 400000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Suodatinkankaat
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konstruktionsmaterial. (44110000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on maanrakentamisessa käytettävät suodatinkankaat. Tarjoajan tulee tarjota tarjouksessaan CE-merkittyjen suodatinkankaiden N1, N2, N3, N4 ja N5 -luokkia (NorGeoSpec). Suodatinkankaiden tulee olla valmistettu polypropeenista. Tarjottavien suodatinkankaiden leveyksien tulee olla n. 4 000 mm ja 4 500-5 500 mm. Myös muita tarjolla olevia leveyksiä voidaan tarpeen mukaan tilata. Pakkaus rullina tai sovitusti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lujitekankaat
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Konstruktionsmaterial. (44110000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on maanrakentamisessa käytettävät lujitekankaat. Tarjoajan tulee tarjota tarjouksessaan CE-merkittyjen lujitekankaiden 150/150 kN ja 120/120 kN vetolujuuksia. Lujitekankaiden tulee olla valmistettu polyesteristä tai polypropeenista. Tarjottavien lujitekankaiden leveyksien tulee olla n. 5 000 mm. Myös muita tarjolla olevia leveyksiä voidaan tarpeen mukaan tilata. Pakkaus rullina tai sovitusti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-185728

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Suodatin- ja lujitekankaiden hankinta, Geosynt Oy

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Geosynt Oy
Nationellt registreringsnummer:0739977-1
Ort:02600 Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Suodatin- ja lujitekankaiden hankinta, Oy Viacon Ab

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Oy Viacon Ab
Nationellt registreringsnummer:0969082-9
Ort:01300 VANTAA
Land:Finland
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:400000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka