«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Cutting Explosive Charge 2308/2019

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018703
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-432386
Anbudsansökningar 18.10.2019 klo 14.00 senast under adress:
PL 69
33541
Tampere

Avsnitt I: Upphandlande Myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
E-post purchase3.fdflogcom@mil.fi
Ytterligare upplysningar kan erhållas från

Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2 Typ av upphandlande myndighet

Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet

II.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen

Cutting Explosive Charge 2308/2019

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
NUTS-kod Tampere (K837)
II.1.5 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

The Defence Forces Logistics Command requests a participation application regarding CUTTING EXPLOSIVE CHARGES in accordance with this participation application request and its annexes. The types and approximate amounts are:

* Cutting Explosive Charge small (Size 1), amount 1.000,00 metres

* Cutting Explosive Charge medium (Size 2), amount 1000,00 metres

* Cutting Explosive Charge large (Size 3), amount 1000,00 metres

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

II.1.6 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Tillverkade sprängämnen. (24610000-3)
II.1.8 Kontraktet är uppdelat i flera delar
Nej
II.1.9 Alternativa anbud accepteras

Nej

II.2 Upphandlingens mängd eller omfattning

II.2.1 Total mängd eller omfattning

The procurement involves three (3) types of CUTTING EXPLOSIVE CHARGES.

The types and approximate amounts are:

* Cutting Explosive Charge small (Size 1), amount 1.000,00 metres

* Cutting Explosive Charge medium (Size 2), amount 1000,00 metres

* Cutting Explosive Charge large (Size 3), amount 1000,00 metres

There will not be option period in the contract.

Uppskattat värde eller kostnadsram exkl. moms:

900000 - 1100000 EUR

II.2.2 Option

Nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.2 Villkor för deltagande

III.2.1 De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

III.2.2 Ekonomisk och finansiell kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

Minimistandardnivåer som eventuellt krävs:

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

III.2.3 Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet

Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

Minimistandardnivåer som eventuellt krävs:

More excat information is available in the attached documents:

1. Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGES

2. Participation application (ANNEX 1)

3. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security (ANNEX 2)

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande

Selektivt

IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2.1 Tilldelningskriterier

det ekonomist mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det beskrivande dokumentet

IV.3 Administrativ information
IV.3.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet

2308/2019

IV.3.4 Sista datum för mottagande av anbudsansökningar
18.10.2019 kl. 14.00
IV.3.6 Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

engelska (EN), finska (FI)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4 Överprövningsförfaranden
VI.4.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Datum då meddelandet sänts
12.9.2019

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Request for participation CUTTING EXPLOSIVE CHARGE.docx

ANNEX 1. Participation application.doc

Annex 2. Exclusion criteria Section 47 and 48 of the Act on Public Procurement in the Fields of Defence and Security.docx

«« Tillbaka