«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Valkeakosken kaupunki : Mielenterveyskuntoutujien tuki- ja asumispalvelut ajalle 1.7.2019–30.6.2023 (ja mahdollinen optioaika 1-2v)

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018688
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-432122

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valkeakosken kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0157568-2
Postadress:PL 20
Postnummer:37601
Ort:Valkeakoski
Land:Finland
Kontaktperson:Tuomo Hemminki
Telefon:+358 403357433
E-post:tuomo.hemminki@valkeakoski.fi
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Allmän adress: (URL)http://www.valkeakoski.fi/portal/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tuki- ja asumispalvelut ajalle 1.7.2019–30.6.2023 (ja mahdollinen optioaika 1-2v)
Referensnummer:
VLK/214/02.06.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Valkeakosken kaupunki hankkii eri palveluntuottajilta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaa kotiin annettavaa palvelua, kuntouttavaa palveluasumista ja kuntouttavaa tehostettua palveluasumista. Kysymys on puitejärjestelymuotoisesta hankinnasta, missä erilliset sopimukset tehdään useiden eri palveluntuottajien kanssa. Kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan asiakaskohtaisesti tullaan tekemään maksusitoumukset määräaikaisina.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 9000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Valkeakoski (K908) , Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valkeakosken kaupungin alue, tai asiakkaan asuinpaikkakunta.

Manner-Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Valkeakosken kaupunki hankkii eri palveluntuottajilta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaa kotiin annettavaa palvelua. Kysymys on puitejärjestelymuotoisesta hankinnasta, missä erilliset sopimukset tehdään useiden eri palveluntuottajien kanssa. Kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan asiakaskohtaisesti tullaan tekemään maksusitoumukset määräaikaisina.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Varsinainen sopimuskausi on 1.7.2019 – 30.6.2023. Mahdollinen optioaika on sen lisäksi 1-2 vuotta. - Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. - Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Patientvård på sjukhus eller i hemmet. (85144000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19) , Etelä-Suomi (FI1C)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valkeakosken kaupungin alueella, tai linnuntietä enintään 100 km etäisyydellä Valkeakoskelta.

Etelä-Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Valkeakosken kaupunki hankkii eri palveluntuottajilta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaa palveluasumista. Kysymys on puitejärjestelymuotoisesta hankinnasta, missä erilliset sopimukset tehdään useiden eri palveluntuottajien kanssa. Kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan asiakaskohtaisesti tullaan tekemään maksusitoumukset määräaikaisina.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Varsinainen sopimuskausi on 1.7.2019 – 30.6.2023. Mahdollinen optioaika on sen lisäksi 1-2 vuotta. - Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. - Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Patientvård på sjukhus eller i hemmet. (85144000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Länsi-Suomi (FI19) , Etelä-Suomi (FI1C)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Valkeakosken kaupungin alueella, tai linnuntietä enintään 100 km etäisyydellä Valkeakoskelta.

Etelä-Suomi
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Valkeakosken kaupunki hankkii eri palveluntuottajilta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaa tehostettua palveluasumista. Kysymys on puitejärjestelymuotoisesta hankinnasta, missä erilliset sopimukset tehdään useiden eri palveluntuottajien kanssa. Kaupunki ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään, vaan asiakaskohtaisesti tullaan tekemään maksusitoumukset määräaikaisina.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Varsinainen sopimuskausi on 1.7.2019 – 30.6.2023. Mahdollinen optioaika on sen lisäksi 1-2 vuotta. - Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. - Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.11) Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:

Avoin hankintamenettely ja sen perusteella Valkeakosken kaupunki hankkii eri palveluntuottajilta mielenterveyskuntoutujien kuntouttavaa kotiin annettavaa palvelua, kuntouttavaa palveluasumista ja kuntouttavaa tehostettua palveluasumista. Puitejärjestelyllä sovitaan hinnoista ja muista ehdoista puitejärjestelyn ajaksi vahvistamatta tarkempaa määrää, vaan asiakaskohtaisesti tullaan tekemään maksusitoumukset määräaikaisina.

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 047-108651

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Treili Oy
Nationellt registreringsnummer:2159098-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Treili Oy
Nationellt registreringsnummer:2159098-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Treili Oy
Nationellt registreringsnummer:2159098-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aspa Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1998395-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:19445739
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Aspa Palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1998395-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:19445739
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mental Oy
Nationellt registreringsnummer:19445739
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Janakkala (K165)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Janakkala (K165)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Lempäälä (K418)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Lempäälä (K418)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenkyrö (K108)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Oy
Nationellt registreringsnummer:1755463-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenkyrö (K108)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Esperi Care Oy
Nationellt registreringsnummer:2017532-6
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Etelä-Savon Mielenterveys Oy
Nationellt registreringsnummer:18782485
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Etelä-Savon Mielenterveys Oy
Nationellt registreringsnummer:18782485
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hoiva Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1893659-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hoiva Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1893659-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaarnakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:2110259-1
Ort:Forssa
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen. (Kaarnakoti)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaarnakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:2110259-1
Ort:Forssa
Land:Finland
Nuts-kod:Forssa (K061)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaarnakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:2110259-1
Ort:Forssa
Land:Finland
Nuts-kod:Forssa (K061)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaislakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:21029478
Ort:Ikkala
Land:Finland
Nuts-kod:Lohja (K444)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kaislakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:21029478
Ort:Ikkala
Land:Finland
Nuts-kod:Lohja (K444)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kiikan Palvelukoti Oy
Nationellt registreringsnummer:0818824-7
Ort:Sastamala
Land:Finland
Nuts-kod:Sastamala (K790)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kiikan Palvelukoti Oy
Nationellt registreringsnummer:0818824-7
Ort:Sastamala
Land:Finland
Nuts-kod:Sastamala (K790)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Luhatuuli Oy
Nationellt registreringsnummer:20296670
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Sastamala (K790)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Luhatuuli Oy
Nationellt registreringsnummer:2029667-0
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Sastamala (K790)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Metsomäen Kodit Oy
Nationellt registreringsnummer:16199675
Ort:Vilppula
Land:Finland
Nuts-kod:Mänttä-Vilppula (K508)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ketsomäen Kodit Oy
Nationellt registreringsnummer:16199675
Ort:Vilppula
Land:Finland
Nuts-kod:Mänttä-Vilppula (K508)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:MielenRuokaa Oy
Nationellt registreringsnummer:20803521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:MielenRuokaa Oy
Nationellt registreringsnummer:20803521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.7.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Palvelukoti Huvikumpu Oy
Nationellt registreringsnummer:1726633-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Loppi (K433)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2553839-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Nokia (K536)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Provesta Oy
Nationellt registreringsnummer:23655384
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Provesta Oy
Nationellt registreringsnummer:23655384
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Kangasala (K211)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Kangasala (K211)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava kotiin annettava palvelu.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:17
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Valkeakoski (K908)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:29
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Kangasala (K211)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:4700000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava tehostettu palveluasuminen.

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:26
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sevinio Oy
Nationellt registreringsnummer:1089921-6
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Kangasala (K211)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1900000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka