«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Työkonepalvelut (maanrakentaminen)

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018687
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-433663

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 1635
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:hankintainsinööri Ari Kinnunen
E-post:hankinta@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Kunnallinen liikelaitos

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työkonepalvelut (maanrakentaminen)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Diverse tjänster. (98300000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tarvitsemat maanrakentamisen työkonepalvelut kuljettajineen ajaksi 01.04.2020 - 31.03.2023. Työkonepalvelujen pääasiallinen käyttäjä on Stara. Alustava hankinnan arvo on noin 36 miljoonaa euroa alv 0 %. Hankinta-arvo on arvio, eikä se muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare. (45500000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tarvitsemat maanrakentamisen työkonepalvelut kuljettajineen ajaksi 01.04.2020 - 31.03.2023.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
36000000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2020 - 31.3.2023
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tällä ennakkoilmoituksella ei pyydetä vielä tarjouksia. Varsinainen hankintailmoitus on tarkoitus julkaista joulukuussa 2019.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
9.12.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 80

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.4.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019
«« Tillbaka