«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Savon Koulutuskuntayhtymä : Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta

11.09.2019 15:58
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018685
Anbud eller anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-016465
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Savon Koulutuskuntayhtymä
FO-nummer 1852679-9
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Jouni Vehviläinen
Kontaktpersoner Jouni Vehviläinen
Gatuadress Sammakkolammentie 2
Postnummer 70200
Postanstalt Kuopio
Land Finland
Telefon +3580447853443
E-postadress jouni.vehvilainen@sakky.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4905/2a7c03fdb025499fce340b1e55c9312e
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Pystykaraisen työstökeskuksen hankinta
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
178/02.08.00/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

Savon koulutuskuntayhtymä hankkii uuden ja käyttämättömän pystykaraisen työstökeskuksen opetuskäyttöön.

Tarjottavan koneen tulee täyttää tarjouspyynnössä vaaditut ominaisuudet ja vähimmäisvaatimukset.

Koneiden toimitusosoite on Presidentinkatu 3 Kuopio.

Lisätty 16.8.2019

Hankittava pystykarainen työstökeskus tulee metallialan opetuskäyttöön.

Henkilörekisteritietojen käsittelystä noudatetaan olemassa olevaa henkilötietolakia ja asetuksia.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Nej
Huvudföremål
Huvudordlista
Verktygsmaskiner. (42600000-2)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kuopion seutu (S112)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar
Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankin­ tamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin ja tarjoajiin. Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.8.066 taltio 2514). Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Nyt kyseessä olevassa hankinnassa tarjousten vastaanottamisen jälkeen havaittiin sekä oleellinen virhe että epätarkkuus tarjouspyynnön mää­rittelyissä koneen kokoluokan osalta. Hankinnan kohteena olevan koneen enimmäiskoon määrittelyyn liittyvän tarjouspyynnön virheen ja epätarkkuuden seurauksena voi olla se, että tarjouskilpailuun osallistu­vat laitteet eivät sovi tarkoitukseen varattuun opetustilaan. Lisäksi tar­jottavat laitteet voivat olla liian suuren kokonsa vuoksi epätaloudellisia sekä hankintahinnan että käyttökustannusten osalta, kun otetaan huomioon koneen käyttötarkoitus vain opetuskäytössä. Näitä virheitä ei voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu mahdollisessa tulevassa kilpailutukses­ sa ei vaarannu, koska keskeytettävään hankintaan saapuneista tarjouk­ sista ei ole annettu tietoja tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4905/2a7c03fdb025499fce340b1e55c9312e

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka