«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy : Lempäälän kunnan koulukuljetukset ja palveluliikenne

13.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018684
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
Nationellt registreringsnummer:2397232-0
Postadress:Suupantie 2
Postnummer:33960
Ort:Pirkkala
Land:Finland
Kontaktperson:Minna Kitusuo
Telefon:+358 504483348
E-post:minna.kitusuo@kuhaoy.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.kuhaoy.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hankintatoimi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lempäälän kunnan koulukuljetukset ja palveluliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Lempäälän kunnan koulukuljetusten (koulu- ja esikoulukuljetukset) hoitaminen tilausliikenteenä sekä osittain joukkoliikenteenä. Hankinnan kohteena on lisäksi Lempäälän kunnan palveluliikenne. Koulukuljetukset suoritetaan Lempäälän kunnan vahvistamien lukuvuosiaikataulujen mukaisina koulupäivinä, joita on lukuvuodessa 190. Palveluliikennettä on myös lukukausien ulkopuolella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2370000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 1 Lempäälän keskusta - Säijä vakiovuoro
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lempäälä (K418)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Säijästä Hakkariin ja Lempäälän keskustaan kouluvuoden aikana liikennöitävä Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 56.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 2 Lempäälän keskusta - Lastunen vakiovuoro
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lempäälä (K418)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Lempäälän keskustan ja Lastusten väilllä kouluvuoden aikana liikennöitävä Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 57.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 3 Sääksjärvi-Kulju
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lempäälä (K418)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alueen koulukuljetukset tilausliikenteenä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 4 Kelho
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lempäälä (K418)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alueen koulukuljetukset tilausliikenteenä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 5 Lempäälä (koko kunnan alue)
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Lempäälä (K418)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Alueen koulukuljetukset tilausliikenteenä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 6 Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA D) oppilaiden koulukuljetukset
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA D) oppilaiden koulukuljetukset.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 7 Palveluliikenne
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Tampereen seutu (S064)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palveluliikenne

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 053-122337

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Kohde 1 Lempäälän keskusta - Säijä vakiovuoro

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vesilahden Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:2504989-8
Ort:Vesilahti
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:210000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Kohde 2 Lempäälän keskusta - Lastunen vakiovuoro

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tilausliikenne Jari Lundahl Oy
Nationellt registreringsnummer:2380985-7
Ort:Lempäälä
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:230000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Kohde 3 Sääksjärvi-Kulju

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tilausliikenne Jari Lundahl Oy
Nationellt registreringsnummer:2380985-7
Ort:Lempäälä
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:360000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Kohde 4 Kelho

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tilausliikenne Jari Lundahl Oy
Nationellt registreringsnummer:2380985-7
Ort:Lempäälä
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:190000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Kohde 5 Lempäälä (koko kunnan alue)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vammalan Palveluliikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:1800119-1
Ort:Sastamala
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:780000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Kohde 6 Vaikeimmin kehitysvammaisten (EHA D) oppilaiden koulukuljetukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vesilahden Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:2504989-8
Ort:Vesilahti
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
7
Benämning på upphandlingen:
Kohde 7 Palveluliikenne

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Vesilahden Liikenne Oy
Nationellt registreringsnummer:2504989-8
Ort:Vesilahti
Land:Finland
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka