«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons, försörjningsektorerna:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala : Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2019

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018674
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-432283
Anbud 13.11.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=251265&tpk=265dfaf0-8f24-4dcc-b1b7-915928901b07

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:PL 32 (Solistinkatu 2)
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Helena Väliaho
E-post:ilmoitukset.joukkoliikenne@ouka.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.oulunjoukkoliikenne.fi
Upphandlarprofil: (URL)https://www.ouka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=251265&tpk=265dfaf0-8f24-4dcc-b1b7-915928901b07
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Yleinen julkishallinto

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, joukkoliikenteen tarjouskilpailu 3/2019
Referensnummer:
OUKA/8006/02.08.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Oulun kaupunki pyytää tarjouksia Oulun seudun joukkoliikenteen linjojen liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee joukkoliikenteen linjojen liikennöintiä hankintailmoituksen ja tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Tässä tarjouskilpailussa pyydetään tarjouksia liikennöintikohteista 12 ja 17 kohdekohtaisesti määritettyinä sopimusaikoina, tarjouskilpailuasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Kunkin kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä/kohde.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 11688979.00 EUR
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 12: linjat 8 ja 9 variaatioineen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Oulun kaupunki pyytää tarjouksia joukkoliikenteen linjojen liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee joukkoliikenteen linjojen liikennöintiä tarjouskilpailuasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
9452190.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdollinen optiokausi 2.6.2025 - 6.6.2027

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kohde 17: linjat 63 ja 64 variaatioineen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Oulu (K564)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Oulu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Oulun kaupunki pyytää tarjouksia joukkoliikenteen linjojen liikennöinnistä. Tarjouskilpailu koskee joukkoliikenteen linjojen liikennöintiä tarjouskilpailuasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Kohteen liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja tai tarjousyhteenliittymä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
2236789.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.6.2020 - 1.6.2025
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Mahdollinen optiokausi 2.6.2025 – 6.6.2027

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
13.11.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:13.11.2019 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Laki liikenteen palveluista 320/2017 velvoittaa 1.1.2018 alkaen liikkumispalveluita koskevien olennaisten tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen kansalliseen rajapintaluetteloon ja lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuteen. Vastuunjakoa hankintaviranomaisen ja liikenteenharjoittajan välillä edellä mainituissa lakisääteisissä tehtävissä on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka