«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Fimlab Laboratoriot Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018668
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-430658

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Fimlab Laboratoriot Oy
Nationellt registreringsnummer:2392519-6
Postadress:PL 66 / Arvo Ylpön katu 4
Postnummer:33013
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Marjatta Heikkilä
Telefon:+358 503221466
E-post:tarjoukset@fimlab.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.fimlab.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollit ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (Tarvikkeet) (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Kokonaispalvelu, joka sisältää arviolta 25 kpl ammattikäyttöön tarkoitetun vieritestilaitteen (jolla osoitetaan Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihappoa testin avulla potilaan nenän ja/tai nielun sivelynäytteestä ja/tai nenänielunäytteestä) (Laite) käyttöoikeuden, tarvittavat työasemasovellukset ja ohjelmistot päivityksineen, Laitteen käytössä tarvittavat testit, reagenssit, kontrollit ja muut mahdolliset käyttötarvikkeet (Tarvikkeet) (pois lukien näytteenottotarvikkeet, jotka eivät sisälly hankintaan) sekä Laitteen käyttäjäkoulutuksen laboratorion vastuuhenkilöille, Laitteen huolto- ja tukipalvelun ja muun tarjouspyynnössä määritelly palvelun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu40
Pris 60
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 144-354022

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
KESKEYTYSILMOITUS: Kokonaispalvelu: Vieritestilaite Influenssa A ja B sekä RS-virusnukleiinihapon osoittamiseen

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustelusta syystä. Tarjouspyyntö on todettu vertailuhinnoittelun osalta tulkinnanvaraiseksi. Tarjousten vertailua ei siten ollut mahdollista tehdä vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa on myös huomioitava, että epäonnistuneen tarjouspyynnön johdosta myös tarjoajia on saattanut jäädä kokonaan osallistumatta tarjouskilpailuun. Tästä syystä hankinta keskeytetään. Keskeytetystä hankinnasta tullaan järjestämään uusi tarjouskilpailu mahdollisimman pian,

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka