«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tulli : UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja täyshuoltosopimuksen hankinta

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018659
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-430766

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tulli
Nationellt registreringsnummer:0245442-8
Postadress:Opastinsilta 12
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutukset@tulli.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja täyshuoltosopimuksen hankinta
Referensnummer:
13/01.06.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja täyshuoltosopimuksen hankinta Tullilaboratorioon. UHPLC-ESI-MS/MS-laitteistolla tarkoitetaan erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografialaitteistoa yhdistettynä kolmoiskvadrupolimassaspektometriin, jolla tulee voida määrittää kvantitatiivisesti pieninä pitoisuuksina esiintyviä mykotoksiineja elintarvikematriiseista (monimykotoksiinianalytiikka) sekä lisäaineita ja muita yhdisteitä kosmetiikkatuotteista.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 636267.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tilaaja valitsi sopimustoimittajaksi yhden (1) tarjoajan, jolta UHPLC-ESI-MS/MS-laitteisto ja siihen liittyvä täyshuoltosopimus tilataan.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laitteiston herkkyys20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laitteiston lineaarisuus20
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Matriisivaikutus10
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Yhdisteiden tunnistaminen5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Takuuajan pituus5
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laitteiston ominaisuudet10
Pris 30
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta sisälsi optiona toisen UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja siihen kuuluvan täyshuoltosopimuksen. Tilaajalla on oikeus käyttää optio hankintalain 41 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä. Tilaaja ilmoittaa mahdollisesta optio-oikeuden käyttämisestä sopimustoimittajalle erikseen. Mikäli Tilaaja päättää käyttää optiooikeuden, tullaan tästä tekemään oma hankinta- ja huoltosopimus. Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-156600

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
UHPLC-ESI-MS/MS-laitteiston ja täyshuoltosopimuksen hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
9.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:A B Sciex Oy
Nationellt registreringsnummer:2288342-2
Postadress:Biolinja 12
Postnummer:20750
Ort:Turku
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:636267.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:636267.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka