«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Valtioneuvoston kanslia : Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnan kalusteiden kunnostus

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018651
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-431878

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtioneuvoston kanslia
Nationellt registreringsnummer:0245975-5
Postadress:Snellmaninkatu 1 A
Postnummer:00023
Ort:Valtioneuvosto
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Hirvikoski
Telefon:+358 295160093
E-post:jukka.hirvikoski@vnk.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.vnk.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnan kalusteiden kunnostus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan tavoitteena on kunnostaa tarjouspyynnössä yksilöidyt valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnan arvokalusteet ja -valaisimet. Kalusteiden kunnostustyö tehdään Smolnan peruskorjauksen yhteydessä siten, että kalusteet ja valaisimet viedään pois Smolnasta. Kunnostustyössä on kyse korkeaa ammattitaitoa vaativasta kunnostushankkeesta, joka edellyttää arvokalusteiden kunnostukseen erikoistuneita kunnostajia. Kalustekunnostus jakaantuu viiteen osa-alueeseen, johon voi tarjota joko yhteen, useampaan tai kaikkiin osa-alueisiin: 1. Sinisen salin kalusteet 2. Kunnostettavat valaisimet 3. Ruokasalin, vastaanottohuoneen ja kirjaston kalusteet 4. Keltaisen salin kalusteet 5. Rosan salongin ja lounashuoneen kalusteet Kunnostettavat kalusteet, valaisimet ja kunnostustyön sisältö on yksityiskohtaisesti kuvattu tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 390000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Sinisen salin kalusteet
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen kunnostettavat kalusteet ja kunnostustavat on määritelty liitteenä olevassa kunnostutyöohjeessa. Kalusteet sijaitsevat tällä hetkellä Helsingin keskustassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tarkoitus kuitenkin on, että kalusteet viedään kunnostuksen ajaksi ja säilytykseen Smolnan peruskorjaamisen valmistumiseen saakka tarjoajan tiloihin. Kalusteiden viemistä ulkomaille rajoittaa laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

On mahdollista, että VNK hankkii vähäisessä määrin myös lisäpalveluita koskien tätä osa-aluetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Valaisimet
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen kunnostettavat valaisimet ja kunnostustavat on määritelty liitteenä olevassa kunnostustyöohjeessa. Valaisimet sijaitsevat tällä hetkellä Helsingin keskustassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tarkoitus kuitenkin on, että valaisimet viedään kunnostuksen ajaksi ja säilytykseen Smolnan peruskorjaamisen valmistumiseen saakka tarjoajan tiloihin. Valaisimien viemistä ulkomaille rajoittaa laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

On mahdollista, että VNK hankkii vähäisessä määrin myös lisäpalveluita koskien tätä osa-aluetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ruokasalin, vastaanottohuoneen ja kirjaston kalusteet
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen kunnostettavat kalusteet ja kunnostustavat on määritelty liitteenä olevassa kunnostustyöohjeessa. Kalusteet sijaitsevat tällä hetkellä Helsingin keskustassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tarkoitus kuitenkin on, että kalusteet viedään kunnostuksen ajaksi ja säilytykseen Smolnan peruskorjaamisen valmistumiseen saakka tarjoajan tiloihin. Kalusteiden viemistä ulkomaille rajoittaa laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

On mahdollista, että VNK hankkii vähäisessä määrin myös lisäpalveluita koskien tätä osa-aluetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Keltaisen salin kalusteet
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen kunnostettavat kalusteet ja kunnostustavat on määritelty liitteenä olevassa kunnostustyöohjeessa. Kalusteet sijaitsevat tällä hetkellä Helsingin keskustassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tarkoitus kuitenkin on, että kalusteet viedään kunnostuksen ajaksi ja säilytykseen Smolnan peruskorjaamisen valmistumiseen saakka tarjoajan tiloihin. Kalusteiden viemistä ulkomaille rajoittaa laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

On mahdollista, että VNK hankkii vähäisessä määrin myös lisäpalveluita koskien tätä osa-aluetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Rosan salongin ja lounashuoneen kalusteet
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll av möbler. (50850000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa-alueen kunnostettavat kalusteet ja kunnostustavat on määritelty liitteenä olevassa kunnostustyöohjeessa. Kalusteet sijaitsevat tällä hetkellä Helsingin keskustassa valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolnassa. Tarkoitus kuitenkin on, että kalusteet viedään kunnostuksen ajaksi ja säilytykseen Smolnan peruskorjaamisen valmistumiseen saakka tarjoajan tiloihin. Kalusteiden viemistä ulkomaille rajoittaa laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016).

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): laatu 60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

On mahdollista, että VNK hankkii vähäisessä määrin myös lisäpalveluita koskien tätä osa-aluetta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 030-067471

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Sinisen salin kalusteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Verhoiluliike Wiik Oy
Nationellt registreringsnummer:1942880-8
Postadress:Matkuntie 207
Postnummer:31110
Ort:Matku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:151000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Valaisimet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fasetti Oy
Nationellt registreringsnummer:1573234-3
Ort:Hollola
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:133000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Ruokasalin, vastaanottohuoneen ja kirjaston kalusteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Verhoiluliike Wiik Oy
Nationellt registreringsnummer:1942880-8
Ort:Matku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:54400.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
4
Benämning på upphandlingen:
Keltaisen salin kalusteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Verhoiluliike Wiik Oy
Nationellt registreringsnummer:1942880-8
Postnummer:31110
Ort:Matku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:28000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
5
Benämning på upphandlingen:
Rosan salongin ja lounashuoneen kalusteet

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Verhoiluliike Wiik Oy
Nationellt registreringsnummer:1942880-8
Ort:Matku
Land:Finland
Nuts-kod:Länsi-Suomi (FI19)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:28000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka