«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Uudenkaupungin kaupunki : Siirtokuljetukset, sosiaali- ja terveyskeskus

11.09.2019 12:52
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018650

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Uudenkaupungin kaupunki
FO-nummer 0144036-6
Kontaktpersoner Henna Honkanen
Gatuadress Välskärintie 2 C
Postnummer 23500
Postanstalt Uusikaupunki
Land Finland
Telefon +3582845151
E-postadress henna.honkanen@uusikaupunki.fi
Fax +358284515312
Webbadress (URL) http://www.uusikaupunki.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=251035&tpk=4111e1b6-2775-4714-8c21-2d08ffdfaebf
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Siirtokuljetukset, sosiaali- ja terveyskeskus
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
Sote- 251035
Kort beskrivning av upphandlingen

Uudenkaupungin terveyspalvelut ja vanhustyö pyytää tarjoustanne asiakkaiden siirtokuljetuksista. Uudenkaupungin lähisairaalan vuodeosastoilta on kuljetuksia n. 20 - 30 kpl/kk, pääsääntöisesti Turkuun, Vehmaalle ja Laitilaan. Vehmaan vuodeosaston kuljetuksia on keskimäärin 5 – 10 kpl/kk. Kuljetuksia on Turkuun ja Uuteenkaupunkiin. Tarjouspyyntö koskee myös vanhustyön laitoksia. Näissä laitoksissa kuljetuksia on noin 2-4 kpl/kk, pääsääntöisesti Turkuun ja Kalantiin. Asiakkaiden siirtokuljetukset ovat pääsääntöisesti laitossiirtoja; kuljetuksia tutkimuksiin toiseen hoitolaitokseen ja takaisin tai siirtokuljetuksia toiseen hoitolaitokseen. Tilaukset tehdään pääsääntöisesti etukäteen (esim. edellisenä päivänä), jolloin kuljetus aloitetaan tilauksen yhteydessä sovittuna aikana. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita henkilölle soveltuvin kuljetusväline. Poikkeuksellisissa tilanteissa tulee häiriöttömän palvelun turvaamiseksi käyttää vara-autoja. Vara-auton käytöstä on informoitava ostajaa.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Taxitjänster. (60120000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2021

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjouksen jättäjällä tulee olla tarjouksen jättöaikana voimassa oleva taksiliikennelupa tai tarjoaja esittää luotettavan selvityksen siitä että se saa luvan ennen sopimuksen tekoa. Tarjouksen voi tehdä myös yhteenliittymä, jolloin kaikilla siihen osallisilla tulee olla voimassa oleva taksiliikennelupa. Taksinkuljettajalta edellytetään ajotaitoa ja henkilökohtaista soveltuvuutta. Taksiluvan haltija vastaa siitä, että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa, ja siitä, että kuljettajalla on tarvittava taito ja osaaminen. Taksinkuljettajalta vaaditaan Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän kokeen suorittamista. Tarjoaja sitoutuu tuottamaan asiakaspalvelua hyvällä suomen kielellä. Liikennöitsijä ja kuljettaja, jonka äidinkieli ei ole suomi, sitoutuu toimittamaan todistuksen valtionhallinnon suomen kielen kielitutkinnon suorittamisesta taitotasolla hyvä taito tai yleisen kielitutkinnon tutkintotodistuksen taitotasolla 4-5. Taksamittarin tulee täyttää mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/ EY (mittauslaitedirektiivi) vaatimukset ja olla varustettu CE-merkinnällä.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
11.10.2019 12.00
Ytterligare upplysningar

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun mahdollisesti siirtyessä toiselle taholle sopimuskauden aikana, siirtyy myös tämä sopimus järjestämisvastuussa olevalle. Vaihtoehtoisesti Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueella on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen siirtoa.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka