«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Geologian tutkimuskeskus : AIRBORNE GRAVITY GRADIENT SURVEY IN FINLAND

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018647
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-431883

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Geologian tutkimuskeskus
Nationellt registreringsnummer:0244680-7
Postadress:Vuorimiehentie 5
Postnummer:02151
Ort:Espoo
Land:Finland
Telefon:+358 295030000
E-post:kilpailut@gtk.fi
Nuts-kod:Rovaniemen seutu (S191)
Allmän adress: (URL)http://www.gtk.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Research

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
AIRBORNE GRAVITY GRADIENT SURVEY IN FINLAND
Referensnummer:
GTK/195/02.03.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Forskningsrådgivning. (73210000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

GTK is planning to have an Airborne Gravity Gradient (AGG) survey at the selected area in Central Finland (see enclosed map and data in Appendix 1) during the summer-autumn 2019 and hereby invites competent companies to Tender for the Surveys. Please, see the Invitation Letter for details.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 247920.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Area in Central Finland (see enclosed map and data in Appendix 1)

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

The invitation to tender is for airborne gravity gradient survey, for data processing services and post-processing of the data. The Tenderers are requested to give a proposal for the Survey schedule; however, the Surveys of the area should preferably take place between June and September, 2019. GTK shall prior to the signing of the final contract have the right to reduce or enlarge the specified area with -10 - +20% based on the fixed line-km price supplied by the Tender for the area. The final amount of line-km will be defined according to the available budget. Please, see the Invitation Letter for details.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-146688

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
AIRBORNE GRAVITY GRADIENT SURVEY IN FINLAND

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:ABI Holdings Limited
Nationellt registreringsnummer:HE 344078
Postadress:8 Kennedy Avenue, Office no 103
Postnummer:1087
Ort:Nikosia
Land:Cypern
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:250000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:247920.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka