«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pirkkalan kunta : Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja laajennushanke

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018643
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-431884

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pirkkalan kunta
Nationellt registreringsnummer:0152084-1
Postadress:PL 1001
Postnummer:33961
Ort:Pirkkala
Land:Finland
Kontaktperson:Nella Ahola
Telefon:+358 503625687
E-post:yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi
Nuts-kod:Pirkkala (K604)
Allmän adress: (URL)http://www.pirkkala.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja laajennushanke
Referensnummer:
PIR/303/5102/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pirkkalan kunnan Kirkonkylän alueella sijaitsevan alakoulun vanhojen rakennusten osittainen purku, perusparannus ja laajennusosan rakentaminen. Opetusta järjestetään vuosiluokilla 0-6. Perusopetuksen lisäksi koulun tiloissa toimii myös esi- ja alkuopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kirjastotilat. Tontilla sijaitsevat vanhat puurakenteiset kirjasto- ja koulutalo sekä ns. kivikoulurakennus, joka on rakennettu useassa eri rakennusvaiheessa 50 - 80 -luvuilla. Koko nykyinen rakennuskanta tontilla on kaavassa suojeltu. Museovirasto on myöntänyt luvan purkaa osan vanhaa kivikoulua siten, että koulun vanhin osa säilytetään. Nykyinen kivikoulu on laajuudeltaan kokonaisuudessaan noin 2 200 brm2 ja jäävän rakennusosan laajuus on noin 800 brm2. Uudisrakennuksen laajuus on n. 4200 brm2. Hankinnan kohteena on hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 162000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkkala (K604)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kirkonkylän alueella sijaitsevan alakoulun vanhojen rakennusten osittainen purku, perusparannus ja laajennusosan rakentaminen. Hankinnan kohteena on hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Pääsuunnittelija44
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Työryhmä16
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 089-213494

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja laajennushanke

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:BST-Arkkitehdit Oy
Nationellt registreringsnummer:1934227-0
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:200000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:162000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka