«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos : F-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden ja moottoreiden laitteiden kulutusvaraosien hankinta

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018634
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429577

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort TAMPERE
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
E-post purchase3.fdflogcom@mil.fi
Fax +358299570239
I.2 Typ av upphandlande myndighet

Statligt organ eller förbundsorgan

I.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

F-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden ja moottoreiden laitteiden kulutusvaraosien hankinta

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt Köp
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

F-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden ja moottoreiden laitteiden kulutusvaraosien hankinta, 26 nimikettä

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Delar till flygvapnets utrustning. (35640000-2)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1362006 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2019/S 114-281081

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning
F-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden ja moottoreiden laitteiden kulutusvaraosien hankinta
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
11.7.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn General Electric Company
Nationellt id 132778
Ort Cincinnati
Land USA
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

1362006 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
11.9.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

  • tekniska skäl

2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
Hankinta kohdistettiin General Electric Companylle (myöhemmin GE), joka on F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden alkuperäinen ja ainoa valmistaja. GE omistaa hankittavien varaosien suunnittelu- ja valmistustiedot. GE ei myy osia välittäjille, siten niitä ei ole muualta saatavissa.

«« Tillbaka