«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Potilastietojen poimiminen ja toimittaminen Kanta-arkistoon

12.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018633
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-430947

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13
Postnummer:87100
Ort:KAJAANI
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://sote.kainuu.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveystoimiala

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Potilastietojen poimiminen ja toimittaminen Kanta-arkistoon
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Informationssystem och servrar. (48800000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on liittynyt Kainuun hankintarenkaan tekemään Kuntien Tiera Oy: tarjoamaan Tiera Verkkokauppa -palveluun sopimuskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2019.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on ollut käytössä Effica-potilastietojärjestelmä. Kainuun potilastietojärjestelmän yhdistyessä yhdeksi järjestelmäksi v. 2011 vanhat tietokannat jäivät katselutilaan. Potilasasiakirjojen pitkän säilytysajan johdosta asiakirjat tulee saada siirrettyä valtakunnalliseen viralliseen Kanta-arkistoon.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 169404 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Informationssystem och servrar. (48800000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on ollut käytössä Effica-potilastietojärjestelmä. Kainuun potilastietojärjestelmän yhdistyessä yhdeksi järjestelmäksi v. 2011 vanhat tietokannat jäivät katselutilaan. Potilasasiakirjojen pitkän säilytysajan johdosta asiakirjat tulee saada siirrettyä valtakunnalliseen viralliseen Kanta-arkistoon.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Potilastietojen poimiminen ja toimittaminen Kanta-arkistoon

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
11.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Tieto Oyj
Nationellt registreringsnummer:1962361-1
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:169404 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on liittynyt Kainuun hankintarenkaan sopimukseen Kuntien Tiera Oy:n tarjoamaan Tiera Verkkokauppa -palveluun sopimuskaudelle 1.1.2016 - 31.12.2019.

«« Tillbaka