«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Tulli : GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018629
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-428342

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tulli
Nationellt registreringsnummer:0245442-8
Postadress:Opastinsilta 12
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutukset@tulli.fi
Nuts-kod:Espoo (K049)
Allmän adress: (URL)http://www.tulli.fi/fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille
Referensnummer:
37/01.06.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Gaskromatografer. (38432210-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena oli GC-MS-laitteistojen (kaasukromatografi-yksöiskvadrupolimassaspektrometri) ja toistaiseksi voimassa olevien täyshuoltosopimusten hankinta Tullilaboratorioon.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 348250.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Espoo (K049)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

GC-MS-laitteistoja on tarkoitus käyttää laittoman maahantuonnin näytteiden analysoimiseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankinta sisälsi 1+3 GC-MS-laitteistoa, mikä tarkoittaa sitä, että Tulli tulee aluksi hankkimaan yhden (1) GC-MS-laitteiston ja toistaiseksi voimassa olevan täyshuoltosopimuksen. Lisäksi Tullilla on oikeus optiona hankkia kolme (3) GC-MS-laitteistoa ja toistaiseksi voimassa olevat täyshuoltosopimukset hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397 / 2016) 41 §:n mukaisesti kolmen (3) vuoden kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan (fyll i uppgifterna i bilaga D1) (direktupphandling)

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 140-344802

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
GC-MS-laitteistojen hankinta laittoman maahantuonnin näytteille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Agilent Technologies Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:1553618-2
Postadress:Hevosenkenkä 3
Postnummer:02600
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Espoo (K049)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:348250.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019

Bilaga D1 – Allmän upphandling (varor)

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Tulli on julkaissut hankinnasta vapaaehtoisen suorahankintailmoituksen 22.7.2019. Tulli ei pyrkinyt keinotekoisesti kaventamaan hankinnan kohdetta tai ehdottomia vähimmäisvaatimuksia, vaan vaatimukset kirjoitettiin Tullilaboratorion tarpeisiin ja nykyiseen toimintaan perustuen. Hankintayksikkö julkaisi hankintaan liittyen ennakkoilmoituksen 23.1.2019 ja toimittajien kanssa käytyjen teknisten vuoropuhelujen perusteella Tulli pyrki selvittämään, onko markkinoilla toimittajia, jotka kykenisivät tarjoamaan GC-MS-laitteistoja Tullilaboratorion tarpeisiin. Hankittaville GC-MS-laitteistoille asetettiin seuraavia ehdottomia vähimmäisvaatimuksia. Laitteistojen oli pystyttävä toimimaan retentioaikalukituksella (RT-lukitus). Tullilaboratorion nykyinen laittoman maahantuonnin näytteiden kirjasto on rakennettu RT-lukituksen ympärille, mitä voidaan pitää ehdottomana vaatimuksena uudessa GC-MS-laitteistojen hankinnassa, jotta vältetään yhteensopimattomien GC-MS-laitteistojen hankinta ja varmistetaan laittoman maahantuonnin näytteiden analyysitoiminnan jatkuvuus. GC-MS-laitteistoja joudutaan hankkimaan portaittain, minkä takia vanhojen ja uusien GC-MS-laitteistojen on pystyttävä toimimaan kitkattomasti keskenään. Lisäksi RT-lukitus vaatimuksella varmistetaan, että uudet GC-MS-laitteistot kykenevät hyödyntämään vuosien mittaan kehitettyä vertailuainekirjastoa. Kirjaston rakentamiseen käytetty rahallinen arvo ja työmäärä ovat niin merkittävät, että uuden kirjaston rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Uudet GC-MS-laitteistot tuli myös pystyä liittämään Tullilaboratorion olemassa olevaan GC-FTIR-laitteistoon. Näiden laitteiden yhdistämisellä tavoitellaan Tullilaboratorion laittoman maahantuonnin näytteiden analyysitoiminnan merkittävää tehostamista ja kehittämistä. Toiminnan yhtenä tehostamisen edellytyksenä oli, että GC-MS-FTIR-laitteistoja voidaan käyttää ainoastaan kahdella (2) ohjelmistolla. Kolmen (3) ohjelmiston käyttö tekisi GC-MS-FTIR-laitteistojen käytöstä liian monimutkaista ja haastavaa. Lisäksi GC-MS-laitteistojen toimittajalla tuli olla erityistä tietotaitoa ja kokemusta edellä mainitun kombinaation toteuttamisesta, jotta voitiin varmistua GC-MS-FTIR-laitteiston toimivuudesta. Markkinakartoituksesta ja teknisessä vuoropuhelussa toimittajilta saatujen vastausten perusteella markkinoilta ei löytynyt kuin yksi (1) toimittaja, joka kykeni tarjoamaan Tullilaboratorion tarpeisiin soveltuvat GC-MS-laitteistot.

«« Tillbaka