«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Väylävirasto : Väylävirasto - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Vesiväylätiedon hallinnan palveluarkkitehti

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018619
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429157

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:Opastinsilta 12 A
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Seppo Korpela
Telefon:+358 406471950
E-post:seppo.korpela@vayla.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Väylävirasto - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Vesiväylätiedon hallinnan palveluarkkitehti
Referensnummer:
VÄYLÄ/272/02.01.11/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Väyläviraston vesiväylätiedon hallinnan palveluarkkitehdin hankinta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 250000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vesiväylätietojen hallinnan palveluarkkitehdin asiantuntijapalvelun kilpailutus koskee asiakaskohtaista sopimuskautta. Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus ja asiakaskohtaiset vähimmäisvaatimukset kuvattiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankinnan arvioitu laajuus on 250-500 henkilötyöpäivää sopimuskaudella.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarvittaessa asiakkaalla on oikeus väliaikaisesti käyttää palveluarkkitehdin tehtäviin lisäresurssia. Lisäresurssina käytettävän henkilön tulee täyttää palveluarkkitehdille asetetut vähimmäisvaatimukset. Käytettävästä henkilöstä ja toimeksiannon kestosta sovitaan erikseen sopimuskaudella. Lisäresurssin hinnoitteluun sovelletaan, mitä palveluarkkitehtiin sovelletaan. Toimittajan tulee vastata resurssipyyntöön kahden (2) viikon kuluessa asiakkaan ilmoituksesta resurssin tarpeesta ja resursoidun henkilön CV tulee lähettää samalla asiakkaalle tarkistettavaksi. Lisäresurssin tulee olla asiakkaan käytettävissä kolmen (3) viikon kuluessa asiakkaan ilmoituksesta resurssin tarpeesta. Lisäresurssin työmäärä sopimuskaudella on 0-100 htp.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 165-377025

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Väylävirasto - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Vesiväylätiedon hallinnan palveluarkkitehti

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.6.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Gofore Oyj
Nationellt registreringsnummer:1710128-9
Postadress:Kalevantie 2
Postnummer:33100
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:250000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka