«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Vainajien kuljetukset

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018617
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429161

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0215606-8
Postadress:Keskussairaalankatu 7
Postnummer:15850
Ort:Lahti
Land:Finland
Kontaktperson:Mary-Ann Räsänen
Telefon:+358 444403456
E-post:mary-ann.rasanen@phhyky.fi
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)http://www.phhyky.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Heinolan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:10689892-9
Ort:Heinola
Land:Finland
E-post:pasi.toyli@heinola.fi
Nuts-kod:Heinola (K111)
Allmän adress: (URL)http://www.heinola.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vainajien kuljetukset
Referensnummer:
D/2102/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9), Av lik (ME03-4)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (=PHHYKY) ja Heinolan kaupunki pyysi tarjouksia vainajien siirtokuljetuspalveluista PHHYKYn omistajakunnat kattavalla alueella osa-alueittain. Tilaajan henkilökunta valmistelee vainajan kuljetusta varten valmiiksi ja tilaa kuljetuksen palveluntuottajalta puhelimitse. Palveluntuottaja noutaa ja kuljettaa vainajan Tilaajan ohjeiden mukaan. Tuotaessa vainaja säilytystilaan, Palveluntuottajan henkilöstö tekee vainajan tietojen sisäänkirjauksen. Palveluntuottaja pitää omalta osaltaan kirjaa kuljetuksista ja raportoi niistä Tilaajan yhteyshenkilölle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (=PHHYKY) ja Heinolan kaupunki pyysi tarjouksia vainajien siirtokuljetuspalveluista PHHYKYn omistajakunnat kattavalla alueella osa-alueittain. Tilaajan henkilökunta valmistelee vainajan kuljetusta varten valmiiksi ja tilaa kuljetuksen palveluntuottajalta puhelimitse. Palveluntuottaja noutaa ja kuljettaa vainajan Tilaajan ohjeiden mukaan. Tuotaessa vainaja säilytystilaan, Palveluntuottajan henkilöstö tekee vainajan tietojen sisäänkirjauksen. Palveluntuottaja pitää omalta osaltaan kirjaa kuljetuksista ja raportoi niistä Tilaajan yhteyshenkilölle.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 195-441621

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Vainajien kuljetukset

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:7
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hautauspalvelu R. Niemi Ky
Nationellt registreringsnummer:0573220-0
Ort:Nastola
Land:Finland
Nuts-kod:Lahti (K398)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1000000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka