«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala : Hygienian apuvälineet

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018610
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-428079
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239702&tpk=4e14ba6e-433e-4780-a8dd-7cc08d16b0b0

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:Toinen linja 4 A
Postnummer:00530
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Kontaktperson:Eeva-Liisa Rintala
Telefon:+358 931020252
E-post:sote.hankinnat@hel.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/sote

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=239702&tpk=4e14ba6e-433e-4780-a8dd-7cc08d16b0b0
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Hygienian apuvälineet
Referensnummer:
HEL 2019-003254
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupunki järjestää tarjouskilpailun hygienian apuvälineiden hankinnasta. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta hygienian apuvälineitä soveltuvin lisävarustein ja varaosin sosiaali- ja terveystoimialan eri yksiköiden asiakkaita varten. Kts. kohta II.2.4. Kuvaus hankinnasta

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 815000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin kaupunki järjestää tarjouskilpailun hygienian apuvälineiden hankinnasta. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta hygienian apuvälineitä soveltuvin lisävarustein ja varaosin sosiaali- ja terveystoimialan eri yksiköiden asiakkaita varten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
815000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optio mahdollinen 1 + 1 vuotta. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikista sopimustuotteista tai vain osasta sopimustuotteita. Optiokausi voidaan ottaa käyttöön kaikkien sopimustoimittajien tai vain osan kanssa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): ja
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaaja voi ostaa sopimustuotteita (lisävarusteita ja varaosia) myös aiemmin ostetuille, jo käytössä oleville tuotteille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 20

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.12.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 12:10

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019
«« Tillbaka