«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Försvar och säkerhet):
Puolustusvoimat/Puolustusvoimien logistiikkalaitos : F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin jälkipoltinmoduulin kulutusvaraosien hankinta

13.09.2019 11:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018589
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 178-434803

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2009/81/EY (Försvar och säkerhet)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat/Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:TAMPERE
Land:Finland
E-post:purchase3.fdflogcom@mil.fi
Fax:+358 299570239
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.puolustusvoimat.fi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Puolustus

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin jälkipoltinmoduulin kulutusvaraosien hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Delar till flygvapnets utrustning. (35640000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston jälkipoltinmoduulin kulutusvarosia, 8 nimikettä

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1161744 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin jälkipoltinmoduulin kulutusvaraosien hankinta alkuperäiseltä valmistajalta

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
F/A-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottrin jälkipoltinmoduulin kulutusvaraosien hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
10.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:GKN Aerospace Sweden Ab
Nationellt registreringsnummer:132853
Ort:46181 Trollhättan
Land:Sverige
Nuts-kod:Muu kuin Suomi (FIZ)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:1161744 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.9.2019

Bilaga D3 - Försvar och säkerhet

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Hankinta kohdistetaan GKN Aersopace Sweden Ab:lle (myöhemmin GKN). GKN omistaa hankittavien varaosien suunnittelu- ja valmistustiedot. GKN ei myy osia välittäjille, siten niitä ei ole muualta saatavilla.

«« Tillbaka