«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Euran kunta : Tuoreet leivät ja leipomotuotteet

10.09.2019 15:08
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018569

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Euran kunta
FO-nummer 0132239-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tekniset palvelut
Kontaktpersoner Arja Jussila
Gatuadress PL 22 (Sorkkistentie 10)
Postnummer 27511
Postanstalt Eura
Land Finland
Telefon +358444224028
E-postadress arja.jussila@eura.fi
Webbadress (URL) http://www.eura.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/eura?id=252973&tpk=ec1d7c6f-9449-4cff-8b1b-17f1203a81a5
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tuoreet leivät ja leipomotuotteet
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
252961
Kort beskrivning av upphandlingen

Euran kunnan ravintopalvelut pyytää tarjousta tuoreiden leipien ja leipomotuotteiden toimittamisesta. Tarjottavien tuotteiden tulee olla ammattikeittiöihin soveltuvia ja täyttää elintarvikkeista sekä niiden valvonnasta Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, EU standardit ja muut viranomaismääräykset. Tarjottavien tuotteiden ja niiden raaka-aineiden pitää olla korkealaatuisia ja alkuperältään jäljitettäviä. Toimittajalla tulee olla järjestelmä, jonka avulla voidaan elintarvikelain ajantasaisen lainsäädännön (13.1.2006/23) 17§:n (24.5.2013/365) mukaisesti riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Leipomotuotteiden osalta valitaan monipuolisen tuotevalikoiman ja asiakkaiden tyytyväisyyden turvaamiseksi mahdollisesti kaksi toimittajaa, jotka täyttävät vaaditut tuote- ja toimittajakriteerit

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Brödprodukter, färska bakverk och kakor. (15810000-9)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Eura (K050)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2020 - 31.1.2023

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Syöttölomakkeella

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Syöttölomakkeella

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Mest fördelaktiga kostnader
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
8.11.2019 13.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka