«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : VSSHP Ky Tyks Salon sairaala puhdasvesijärjestelmä

18.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018561
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 181-440772

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Nationellt registreringsnummer:0828255-9
Postadress:Kiinanmyllynkatu 4-8
Postnummer:20521
Ort:PL52
Land:Finland
Kontaktperson:Reetta Kaituri
Telefon:+358 505115010
E-post:reetta.kaituri@tyks.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.vsshp.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
kunta
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
VSSHP Ky Tyks Salon sairaala puhdasvesijärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Esitetään hankittavaksi suorahankintana Turun yliopistollisen keskussairaalan Salon sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka, joka käsittää puhdasvesilaitteen sekä uuden kaksoiskonsentraattijärjestelmän.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 242000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Rörsystem. (44162000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Salo (K734)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Salo

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Esitetään hankittavaksi suorahankintana Turun yliopistollisen keskussairaalan Salon sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka, joka käsittää puhdasvesilaitteen sekä uuden kaksoiskonsentraattijärjestelmän.

Järjestelmän pääosat ovat esikäsittely, kaksoiskäänteisosmoosilaitteisto, kiertopumput, ohjausjärjestelmä ja konsentraattijärjestelmä kiertoputkistoineen. Nykyinen puhdasvesiputkisto säilyy ennallaan. Konsentraattijärjestelmän putket kytketään dialyysipilareihin toimittajan toimesta.

Vesijärjestelmän tarkoitus on tuottaa ja kierrättää käyttöpisteillä puhdasta vettä dialyysihoitoa varten. Sen on täytettävä kaikki Käyttäjävaatimukset-dokumentissa esitetyt standardit ja määräykset.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Tyks Salon sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
10.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Fresenius Medical Care Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1438172-1
Postadress:Valimotie 13 b B
Postnummer:00380
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:242000 EUR
Kontraktets/delens totala värde:242000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kuntayhtymä on kilpailuttanut Salon sairaalan puhdasvesijärjestelmähankinnan avoimen menettelyn mukaisesti HILMA-hankintaportaalissa 20.3.-9.4.2019 välisenä aikana numerolla 2019-006097.

Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta.

Hankintalain 40 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.9.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande

3. Förklaring

Hankintalain 40 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia; lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta.

Aiemmassa tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta.

«« Tillbaka