«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Pietarsaaren kaupunki/hankintayksikkö : Pietarsaaren päivystyksen lääkärityövoiman kilpailutus

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018551
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-428727
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/pietarsaari?id=252683&tpk=d6a65bd2-0048-42dc-91ef-1ea70b8db0ea

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pietarsaaren kaupunki/hankintayksikkö
Nationellt registreringsnummer:0209242-0
Postadress:Strengberginkatu 1
Postnummer:68600
Ort:Pietarsaari
Land:Finland
Kontaktperson:Christina Lind-Kangas
Telefon:+358 447851415
E-post:christina.lind-kangas@jakobstad.fi
Nuts-kod:Pietarsaari (K598)
Allmän adress: (URL)http://www.pietarsaari.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.pietarsaari.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/pietarsaari

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/pietarsaari?id=252683&tpk=d6a65bd2-0048-42dc-91ef-1ea70b8db0ea
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via:
https://tarjouspalvelu.fi/pietarsaari
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Pietarsaaren päivystyksen lääkärityövoiman kilpailutus
Referensnummer:
2019-6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (jatkossa Pietarsaari) tuottaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalisektorin palveluita Pietarsaarelle, Luodolle, Uusikaarlepyylle sekä Pedersörelle. Pyydämme tarjousta Pietarsaaren päivystyksen lääkärityövoimasta peruster-veydenhuollon tasoisen ympärivuorokautisen etupäivystykseen linjalle 2 siten kuin tarjouspyynnössä jäljempänä määritellään.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2000000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pietarsaari (K598)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pietarsaari

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (jatkossa Pietarsaari) tuottaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalisektorin palveluita Pietarsaarelle, Luodolle, Uusikaarlepyylle sekä Pedersörelle. Pyydämme tarjousta Pietarsaaren päivystyksen lääkärityövoimasta peruster-veydenhuollon tasoisen ympärivuorokautisen etupäivystykseen linjalle 2 siten kuin tarjouspyynnössä jäljempänä määritellään.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Päivystyksen 2-linjan lääkäririnki15
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Selvitys varahenkilöjärjestelmästä ja toimivarmuudesta15
Pris 70
II.2.6) Uppskattat värde
2000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:2.1.2020 - 2.1.2022
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Optio 3.1.2022 - 1.1. 2023. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään 31.7.2021.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

Eventuella minimistandardnivåer:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

Eventuella minimistandardnivåer:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
svenska, finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29.2.2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:21.10.2019 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat!

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internetadress:http://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka