«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Kolmen pesukoneen hankinta

10.09.2019 14:04
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018548
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
FO-nummer 1567535-0
Kontaktperson Laura Sartanen
Postadress PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer 00029
Postanstalt HUS
Land Finland
Telefon +35894711
E-postadress laura.sartanen@hus.fi
Webbadress (URL) http://www.hus.fi
Typ av upphandlande enhet
Annan: Sairaahoitopiirin kuntayhtymä
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Kolmen pesukoneen hankinta
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
K10J800005
Beskrivning av upphandlingen

Peijaksen sairaalan välinehuoltokeskuksessa on vuonna 2006 hankittu kolme instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneita. Nämä koneet ovat jo elinikänsä päässä ja niitä joudutaan koko ajan korjaamaan. HUSin strategian mukaan välinehuolto tekee kuntayhteistyötä ja näin ollen myös Peijaksen välinehuoltoon on keskitetty välineistön huoltoa merkittävästi. Malmin sairaalan välinehuollon väistö tuo huomattavan määrän lisää välineistöä, jolloin välinehuolto tulee toimimaan 24 h viitenä päivänä viikossa. Jotta pystytään turvaamaan katkeamaton välineiden huoltoprosessi, on suuri tarve saada uudet toimivat instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneet. Peijaksen sairaalan välinehuoltokeskuksen toimintavarmuus on taattava tässä tilanteessa ja uudet koneet elinkaarensa päässä olevien koneiden tilalle on saatava pikimmiten.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Desinfektionsutrustning. (39330000-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Manner-Suomi (FI1)
Avtalets totala värde
65160.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Franke Medical Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintalain § 40 mukaan hankintayksikkö voi suorittaa suorahankinnan, jos 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Yksikön ahtaiden tilojen vuoksi ei ole mahdollista vaihtaa eri toimittajan koneisiin, sillä koneiden tulee mahtua nykyisten laitteiden paikoille sekä toisenlaisten vaunujen, pesutelineiden ja muiden käytön kannalta välttämättömien tarvikkeiden varastoiminen ja säilyttäminen eivät ole mahdollista ahtaiden tilojen ja säilytysolosuhteiden takia. Nykyistä olemassa olevaa kalustoa tulee voida hyödyntää uusien koneiden käytössä.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka