«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Väylävirasto : Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018541
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-428489

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Väylävirasto
Nationellt registreringsnummer:1010547-1
Postadress:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postnummer:00521
Ort:HELSINKI
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: Päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) 2021
Referensnummer:
VÄYLÄ/5665/02.01.10/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster. (71000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on päällystettyjen teiden palvelutasomittaus (PTM) lasertekniikalla (myös skannerit ja keilaimet huomioidaan), sen toteutusprojekti ja tarvittavat laitteistot, jotka kattavat Väyläviraston tarpeet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägbesiktning. (71631480-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palvelutasomittauksella (PTM) tarkoitetaan lasertekniikkaan perustuvaa päällysteen pinnan pituus- ja poikittaissuuntaista tiheää profilointia, ja saaduista profiileista laskettujen päällysteen pinnan ominaisuuksia kuvaavien tunnuslukujen tuottamista (esimerkiksi poikkiprofiili - urasyvyydet, pituusprofiili - IRI). Väylävirastossa tietoja hyödynnetään toimintalinjojen, tulostavoitteiden ja tieverkon tilan määrityksessä sekä perusteluviestinnässä. Väylävirasto voi mahdollisesti kilpailuttaa palvelutasomittauksien toteutuksen jaettuna eri osa-alueisiin, esimerkiksi: maantieteellisesti jaetut osa-alueet: mittausalue 1 ja mittausalue 2. Väylävirasto on alustavasti suunnittelemassa päällystettyjen teiden palvelutasomittauksien hankinnan sopimuskauden pituudeksi 4-6 vuotta alkaen vuodesta 2021. Väyläviraston hallinnoiman päällystetyn tieverkon pituus on 55000 kaistakilometriä, josta vuosittain on mitattu noin 40000 km.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
17.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 20.9.2019 klo 12.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Väylävirasto, PTM 2021, tietopyyntö. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyyntöön osallistuneille ei makseta korvausta vastaamisesta. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka