«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto : Heka Käpylä Pohjolankatu 47, peruskorjaus kokonaisurakkana

11.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018536
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-427744

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 58226
Postnummer:00099
Ort:HELSINGIN KAUPUNKI
Land:Finland
Kontaktperson:Kari Hedman
Telefon:+358 931021621
E-post:kari.hedman@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Heka Käpylä Pohjolankatu 47, peruskorjaus kokonaisurakkana
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopalvelu rakennuttaa peruskorjausta Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella (arviolta 06/2019) ja on voimassa kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Rakennustyön arvioitu alkamisajankohta on 09/2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 27098803.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kohde on valmistunut vuonna 1950 (Pohjolankadun 3 taloa) ja 1952 (Käpyläntien 3 taloa) ja sijaitsee Käpylän alueella, kortteli 888, tontti 1, osoitteessa Pohjolankatu 47 ja Käpyläntie 12. Kohteessa on 211 vuokra-asuntoa (10 515,4 asm²) ja liiketilaa 123,3 hym². Rakennusten peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi 09/2019. Asukkaat muuttavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin. Korjaustyön edellyttämät katu- ja puistoalueen vuokrauksista ja kaivuuluvista sopiminen ja niistä johtuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Tarjousaikaa jatkettu

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Vertailussa hinta-ja laatupisteet lasketaan yhteen100
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-142956

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Heka Käpylä Pohjolankatu 47, peruskorjaus kokonaisurakkana

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:YIT Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:1565583-5
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:27098803.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka