«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kirkkonummen kunta : Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta (222645)

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018526
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-427173

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kirkkonummen kunta
Nationellt registreringsnummer:0203107-0
Postadress:PL 20 (Ervastintie 2)
Postnummer:02401
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Kontaktperson:Ari Hasu
Telefon:+358 405748599
E-post:ari.hasu@kirkkonummi.fi
Fax:+358 98786053
Nuts-kod:Kirkkonummi (K257)
Allmän adress: (URL)http://www.kirkkonummi.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta (222645)
Referensnummer:
222645
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kirkkonummen kunta pyytää tarjousta työterveyshuollon palveluista HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuksen kohteena olevan palvelun sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2023. Tilaaja pidättää oikeuden kahden (2) vuoden mittaisen option käyttämiseen. Tilaajan ilmoittaa option käyttämisestä palvelun tuottajaksi valitulle viimeistään 12 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä (sopimuskausi päättyy 31.12.2023).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2400000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Kirkkonummi (K257)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kirkkonummi

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö koskee Kirkkonummen kunnan henkilöstölle hankittavia työterveyshuoltopalveluita työterveyshuollon palveluita tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyin määrityksin ja erittelyin. Kirkkonummelaisilla yrityksillä sekä Kirkkonummelaisilla vammaispalvelulain perusteella avustajiensa työantajina toimivilla henkilöillä on mahdollisuus käyttää sopimuksen kohteena olevaa palvelua työterveyshuoltonsa järjestämiseksi tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tarkoitetun käyttäjäsopimuksen kautta.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-142437

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta (222645)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Terveystalo Oy
Nationellt registreringsnummer:1093863-3
Postadress:Jaakonkatu 3, 3. krs.
Postnummer:00100
Ort:HELSINKI
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Internetadress:http://www.terveystalo.com
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2400000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka