«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Vantaan kaupunki : Ompelukoneiden, saumureiden, peitetikki- ja kirjontakoneiden hankinta sekä niiden huolto ja korjaus

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018523
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-425894
Anbud 21.10.2019 klo 12.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=238451&tpk=44328421-1400-4fb9-830e-26cd8245c005

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Pakkanen
Telefon:+358 983923079
E-post:merja.pakkanen2@vantaa.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=238451&tpk=44328421-1400-4fb9-830e-26cd8245c005
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ompelukoneiden, saumureiden, peitetikki- ja kirjontakoneiden hankinta sekä niiden huolto ja korjaus
Referensnummer:
VD/3061/02.08.00.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och läderartiklar. (42700000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Ompelukoneiden, saumureiden, peitetikki- ja kirjontakoneiden sekä niiden huollon ja korjauksen hankinta. Tarjoajat voivat tarjota sekä koneita, että huoltoa tai vain koneita tai vain huoltoa. Vantaan kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 221000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ompelukoneet (kaikkia osa-alueen koneita tulee tarjota)
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Symaskiner. (42715000-1)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ompelukoneiden, saumureiden, peitetikki- ja kirjontakoneiden hankinta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
121000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden (1 + 1) vuoden optiolla.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Huolto ja korjaus (kaikkia huoltopalveluita ja korjauspalveluita tulee tarjota)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Delar till maskiner för tillverkning av textilier och kläder. (42720000-9)
Diverse reparationer och underhåll. (50800000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ompelukoneiden, saumureiden, peitetikki- ja kirjontakoneiden huolto ja korjaus.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
100000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden (1 + 1) vuoden optiolla.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
21.10.2019 12:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:22.10.2019 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka