«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Tampereen kaupunki : Sorsapuiston avotekojääradan kylmäkoneisto ja kenttäputkiston asennus ja hankinta

10.09.2019 09:52
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018511

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Tampereen kaupunki
FO-nummer 0211675-2
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Tuomi Logistiikka Oy
Kontaktpersoner Maarit Ketola
Gatuadress Särkijärvenkatu 1
Postnummer 33840
Postanstalt Tampere
Land Finland
Telefon +358407742579
E-postadress maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi
Webbadress (URL) http://www.tuomilogistiikka.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=251478&tpk=2bbfa01d-96b5-4eb1-aca4-4f73cba4866d
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Sorsapuiston avotekojääradan kylmäkoneisto ja kenttäputkiston asennus ja hankinta
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
251478
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinta käsittää Tampereen Sorsapuiston (Kalevan kenttä) tekojääradan kenttäputkituksen ja kylmäkoneiston suunnittelun, hankinnan ja asennuksen liitteiden mukaisesti. Sorsapuisto (Kalevan liikuntapuisto) sijaitsee Tampereella osoitteessa Salhojankatu 56. Kylmäurakoitsija on asiakirjoissa kuvatun kylmälaitoksen suunnittelija ja toteuttaja. Lyhyt selostus hankinnasta (tarkemmat vaatimukset esitetty liitteissä): Avotekojää alueen koko on 150 m * 70 m, n. 10500 m2 (+ työvarat). Lisäksi optiona pyydetään hinta jääkiekkokaukalon alueelle, jonka koko on 70*40 metriä. Tilaaja rakentaa kentän rakennekerrokset -5 cm valmiista pinnasta. Urakoitsija tekee tasauskerroksen ja sen päälle ura-asfaltoinnit putkistoineen ja pinta-asfaltteineen. Avotekojää jaetaan neljään lohkoon. Jääkiekkokaukalo muodostaa oman, viidennen lohkonsa, joka lohkolla on oma taajuusmuuttajakäyttöinen pumppunsa ja ohjauksensa. Pumpuille toimitetaan konehuonekonttiin yhteinen asennusvalmis varapumppu ja taajuusmuuttaja. Tilaaja tekee pohjatyöt kylmälaitteistokontille. Ratojen jäähdytykseen rakennetaan välillinen ja nestelauhdutteinen järjestelmä. Jäähdytys liuoksena on ammoniakkivesi (11…<17 %) ja lauhdutusliuoksena käytetään etyleeniglykoliliuosta (40 %). Kaikkien laitteiden, materiaalien ja tiivisteiden tulee soveltua em. liuoksille ja asennustyöt tehdään vastaavasti liuosten vaatiman hyvän asennuskäytännön mukaan. Kylmäkoneiston kylmäaineena on ammoniakki (R717). Höyrystin on märkähöyrystin pisaranerottimineen. Kompressoreina käytetään neljää ruuvikompressoria. Kaikki kompressorit varustetaan taajuusmuuttajakäytöllä. Koneisto toteutetaan kahdella kylmäainepiirillä (kaksi kompressoria per piiri , toista koneistoa voidaan tarvittaessa huoltaa, toisen ollessa käytössä). Kaukalo-optioon sisällytetään sen pumppu, runkoputkisto varusteineen ja antureineen, sen kenttärakenne ja näihin liittyvät työt, asiakirjat yms. Perustarjoukseen tulee sisältyä ohjausjärjestelmä sisäänmenoineen ja ulostuloineen siinä laajuudessa, että sinne voidaan myöhemmin vain kytkeä ja ottaa käyttöön kaukaloon liittyvät instrumentoinnit (anturit, pumput yms.). Urakoitsijan vastuulla on tarkastaa urakkaneuvottelun yhteydessä, että rakennetun muuntajan sähkönsyöttö on riittävä. Toimittaja huolehtii tekojään rakentamiseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä. Toimittajan on toimitettava hakemistaan luvista jäljennökset asiakkaalle ennen töiden aloittamista. Aikataulu: Työt aloitetaan kesäkuussa 2020. Kohteen käyttööotto on lokakuussa 2020. Tarkempi aikataulu sovitaan urakkaneuvotteluissa. TRE:1412/2019

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Installation av kyl- och frysanläggningar. (45331231-4)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Tampere (K837)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
18.10.2019 12.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka