«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Helsinki Business College Oy : ICT hankintojen rahoituksen puitesopimus

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018499
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-426903

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsinki Business College Oy
Nationellt registreringsnummer:2162576-3
Postadress:Rautatieläisenkatu 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Jouni Virtanen
Telefon:+358 505766084
E-post:jouni.virtanen@bc.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://bc.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Oppilaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
ICT hankintojen rahoituksen puitesopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finansiell leasing. (66114000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme tarjousta Helsinki Business College Oy:n ylläpitämän oppilaitoksen Business College Helsinki ja yhtiön tytäryhtiön, käyttöön tulevan ICT materiaalin hankintojen rahoituksen puitesopimuksesta. Helsinki Business College Oy haluaa edistää hankintojen taloudellisuutta, kustannustehokkuutta, elinkaaren hallintaa ja talouden ennustettavuutta. Hankinnan kohteena ovat ICT- laitteiden leasingrahoitus ja niiden elinkaarihallintapalveluiden toimittaminen puitesopimuksessa määritellyillä ehdoilla 3+ 1 (optio) vuoden ajalle. Sopimuksen kohteena ovat seuraavat toiminnot tai palvelut: Leasingrahoitus Laitteiden vakuuttaminen Vuokralaiterekisteri- ja raportointipalvelu Poistuvien laitteiden pakkaus, turvallinen tyhjennys sekä kierrätyspalvelut sekä niihin liittyvät lisäpalvelut. Puitesopimus käsittää kannettavien tietokoneiden rahoituksen, vuokralaiterekisterin ja raportointipalvelun, sekä poistuvien laitteiden pakkauksen, turvallisen tyhjennyksen sekä kierrätyspalvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2500000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sopimuksen kohteenna ovat seuraavat toiminnot tai palvelut: Leasingrahoitus Laitteiden vakuuttaminen Vuokralaiterekisteri- ja raportointipalvelu Poistuvien laitteiden pakkaus, turvallinen tyhjennys sekä kierrätyspalvelut sekä niihin liittyvät lisäpalvelut. Puitesopimus käsittää kannettavien tietokoneiden rahoituksen, vuokralaiterekisterin ja raportointipalvelun, sekä poistuvien laitteiden pakkauksen, turvallisen tyhjennyksen sekä kierrätyspalvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut. Kannettavista tietokoneista solmitaan 18 kuukauden, 24 kuukauden tai 36 kuukauden rahoituspalvelut.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset30
Pris 70
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-181082

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
ICT hankintojen rahoituksen puitesopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Nordea Rahoitus Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0112305-3
Postadress:Aleksis Kiven Katu 9
Postnummer:00020
Ort:NORDEA
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:2500000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:2500000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.9.2019
«« Tillbaka