«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä : Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuriiripalvelut

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018490
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-426901

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2844969-4
Postadress:PL 46
Postnummer:05801
Ort:Hyvinkää
Land:Finland
Kontaktperson:Seija Alaräihä
Telefon:+358 408416878
E-post:seija.alaraiha@keusote.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuriiripalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Post- och telekommunikationstjänster. (64000000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta käsittää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen postin kuljetus- ja noutopalvelun sekä postinkuljetusvälineet/salkut tms. Kuljetettavalla postilla tarkoitetaan kirje- ja pakettipostia sekä pienehköjä tavarakuljetuksia (esim. rollaattorit, pyörätuolit, instrumentit yms.). Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän toimipaikkoja ovat Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten sotetoimipisteet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 218000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Järvenpää (K186) , Hyvinkää (K106) , Mäntsälä (K505) , Pornainen (K611) , Nurmijärvi (K543) , Tuusula (K858)
Hyvinkää Mäntsälä Pornainen Nurmijärvi Tuusula
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntö koskee sisäisen ja ulkoisen postin kuljetus- ja noutopalvelua sekä postin kuljetusvälineitä/salkkuja tms. kuntayhtymän jäsenkuntien välillä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Postilla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä kirje- ja pakettipostia sekä pieniä tavarakuljetuksia (kuten esim. rollaattorit, pyörätuolit). Kuljetusvälineillä tarkoitetaan postin kuljettamiseen tarkoitettuja suljettuja ja vesitiiviitä salkkuja tai vastaavia. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluu Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveystoimet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu0
Pris 100
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kyseessä oleva palvelu muodostaa soteyksiköiden käyttöön yhden toiminnallisen kokonaisuuden, jossa posteja kuljetetaan soteyksiköstä toiseen sovitun järjestyksen ja aikataulun mukaisesti.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-235140

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuriiripalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Actinord Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:26944798
Postnummer:02480
Ort:Kirkkonummi
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:218000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:218000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka