«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
TeeSe Botnia Oy Ab : Päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostot

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018480
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-425706

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:TeeSe Botnia Oy Ab
Nationellt registreringsnummer:2859365-3
Postadress:PL 1014
Postnummer:65101
Ort:Vaasa
Land:Finland
Kontaktperson:Anna Salmela
Telefon:+358 405713213
E-post:anna.salmela@teese.fi
Nuts-kod:Pohjanmaa (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.teese.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=252420&tpk=f43dbd86-98f0-40ba-862d-f2b5cbb36efd
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yhteishankintayksikkö

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostot
Referensnummer:
252420-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Diverse livsmedel. (15800000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

TeeSe Botnia Oy Ab valmistelee kilpailutusta päivittäis- ja käyttötavaroiden ostoista suoraan vähittäismyymälöistä TeeSe Botnian sekä sen omistajien tarpeisiin. Kilpailutuksen perusteella on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus solmia päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostoista usean toimittajan puitejärjestely 1.2.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Solmittavat sopimukset on tarkoitettu hyödynnettäväksi satunnaisille, kertaluonteisille ja volyymeiltään pienille hankinnoille, joille sopimuksen käyttäjillä ei ole voimassa olevia erillisiä hankintasopimuksia. ​

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering. (39220000-0)
Köksgeråd. (39221100-8)
Diverse inredning. (39290000-1)
Diverse inredningsartiklar. (39298900-6)
Diverse konfektionssydda textilier. (39525000-8)
Hushållstextilier. (39510000-0)
Kläder, skor, väskor och tillbehör. (18000000-9)
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör. (37000000-8)
Tvätt, disk och rengöringsmedel. (39831200-8)
Hygienartiklar. (33700000-7)
Lampor och belysningsarmatur. (31520000-7)
Detaljhandelstjänster. (55900000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

TeeSe Botnia Oy Ab toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja vastaa yhteishankintasopimusten kilpailuttamisesta, päätöksenteosta ja sopimushallinnasta tavara- ja palveluhankinnoissa. TeeSen kilpailuttamien sopimusten käyttäjiksi voivat sitoutua seuraavat yhteisöt tytäryhteisöineen: Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Maalahden kunta, Laihian kunta, Vöyrin kunta, Mustasaaren kunta, Närpiön kaupunki, Isokyrön kunta, Korsnäsin kunta, Kristiinankaupunki sekä muut yhteisöt, jotka TeeSen suoran tai välillisen omistuksen perusteella voivat käyttää yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
11.11.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kyseessä on ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tällä ennakkoilmoituksella ja tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita alan toimijoita ja potentiaalisia tarjoajia sekä tarkastella hankintakokonaisuuden tarkoituksenmukaista kilpailutustapaa. Hankinnasta kiinnostuneet alan toimijat voivat halutessaan esittää vapaamuotoisia näkemyksiä, kysymyksiä ja muita kommentteja tulevaa kilpailutusta ja hankintakokonaisuutta koskien TeeSe Botnia Oy Ab:n yhteyshenkilölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: anna.salmela@teese.fi. Tavoitteena on saada alan toimijoilta näkemyksiä mm. hankintakokonaisuuden määrittelyyn, vähimmäisvaatimuksiin ja hinnoitteluun. Kommentit tai kysymykset tulevat ainoastaan hankintayksikön käyttöön. Kommentit toivotaan 31.10.2019 mennessä, jotta ne ehditään huomioida kilpailutuksen valmistelussa. Varsinainen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan alustavan suunnitelman mukaan marras-/joulukuussa 2019. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tämä ilmoitus ei myöskään sido TeeSe Botnia Oy Ab:tä toteuttamaan hankintaa ennakkoilmoituksen mukaisena tai lainkaan. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka