«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Pohjois-Savon ELY-keskus : Jakeluautonkuljettajakoulutus, Kuopio

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018477
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-427140

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Savon ELY-keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 2000
Postnummer:70101
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Kimmo Tiainen
Telefon:+358 295026500
E-post:kimmo.tiainen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Jakeluautonkuljettajakoulutus, Kuopio
Referensnummer:
POSELY/210/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 108956.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kilpailutettava koulutus on eritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan jonka kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Mahdollisesta option käytöstä on ilmoitettu palvelukuvauksessa (liite 1).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 029-065579

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
0998A0222019
Benämning på upphandlingen:
Jakeluautonkuljettajakoulutus, Kuopio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Kuljetusinstituutti Oy
Nationellt registreringsnummer:2622016-7
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:108956.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:108956.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka