«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Porvoon kaupunki : Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijapalveluiden puitesopimus

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018449
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-426496
Anbud 15.10.2019 klo 14.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249193&tpk=b3ea07bd-4464-4788-b6ba-edbab30e8437

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Porvoon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:1061512-1
Postadress:Raatihuoneenkatu 9
Postnummer:06100
Ort:Porvoo
Land:Finland
Kontaktperson:Tarja Juvonen
Telefon:+358 407522998
E-post:tarja.juvonen@porvoo.fi
Nuts-kod:Porvoo (K638)
Allmän adress: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=249193&tpk=b3ea07bd-4464-4788-b6ba-edbab30e8437
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Kunta
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijapalveluiden puitesopimus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijapalvelu vuosille 2020–2021 (+ 2 vuoden optio). Tarjouspyynnön kohteena on asiantuntija-apu, sparraavalla otteella, liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän tiedon tuottamiseen, analysointiin ja yhdistämiseen, selvittämiseen, vertailutietojen hankkimiseen, asiakasvirta-analyyseihin, kustannuslaskentaan ja kustannusten analysointiin palveluprosesseista sekä aiempien selvitysten hyödyntäminen. Tarjoajan tulee tukea tilaajan työtä monipuolisesti sekä yksittäisten palveluiden ja prosessien että kokonaisvaltaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvien asiakokonaisuuksien kehittämisessä ja suunnittelussa. Suunnittelutyön tulee johtaa konkreettiseen lopputulokseen ja tarjoajan tulee tarvittaessa tukea asiakasta myös uusien toimintamallien käyttöönotossa. Tarjoajan tulee pystyä tukemaan asiakasta myös palvelua tukevan infrastruktuurin toiminnallisessa suunnittelussa ja määrittelyssä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Porvoo (K638)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään seuraavilta sosiaali- ja terveystoimen osaamisalueilta: - Yksikkö ja organisaatiorajat ylittävien hoito- ja palveluketjujen määrittely, kuvaaminen ja suunnittelu asiakaslähtöisesti. - Prosessien tuottavuuden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden analysointi - Vertailutietojen hankkiminen ja analysointi - Toiminnan ja prosessien johtamisen kehittäminen - Palvelurakenteen kehittäminen ja suunnittelu - Suunnitelmien taloudellisten vaikutusten arviointi - Aiemmin tehtyjen selvitysten hyödyntäminen Tarjoajalla ja nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja tarjoajalla tulee olla teknologian, talouden, prosessien ja lääketieteen osaajia. Tarjoajalla tulee olla menestyksekästä näyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, prosessien ja tuotannon kehittämisestä sekä monialainen ymmärtämys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä ja sen toimijoista. Sillä tulee olla kokemusta aiempien selvitysten hyödyntämisestä tiedon tuottamisessa sekä kokemusta työskentelystä julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kanssa monitieteellisessä ympäristössä. Lisäksi tulee olla valmiudet tuottaa kansallista ja kansainvälistä vertailutietoa palvelutuotannon suunnittelun tueksi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu60
Pris 40
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Hankintaan sisältyy lisäksi optiokausi ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja ilmoittaa viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä halukkuutensa optiokauden käyttöön.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
15.10.2019 14:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:15.10.2019 14:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

8/2023

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka