«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Chat- ja chatbot-palvelut (DPS)

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018436
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-426979

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Pirjo Lukkari
Telefon:+358 94711
E-post:pirjo.lukkari@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Chat- ja chatbot-palvelut (DPS)
Referensnummer:
245649
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Pyydämme osallistumishakemuksia chat- ja chatbot-palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita chat- ja chatbot-palveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. HUS voi tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja lisäksi miltä tahansa dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä toimittajalta.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Lyhyt kuvaus

I stället för:

Pyydämme osallistumishakemuksia chat- ja chatbot-palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita chat- ja chatbot-palveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. HUS voi tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja lisäksi miltä tahansa dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyltä toimittajalta.

Ska det stå:

Pyydämme osallistumishakemuksia chat- ja chatbot-palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita chat- ja chatbot-palveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla.

«« Tillbaka