«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018428
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-425336

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress Hatanpään valtatie 30
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Telefon +358299800
E-post purchase5.fdflogcom@mil.fi
I.2 Typ av upphandlande myndighet

Statligt organ eller förbundsorgan

I.3 Huvudsaklig verksamhet

Försvar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Kranaattien pakkauslinjan kehittämisen kokonaistoimitus. Suunnittelu- ja kehittämiskohde sijaitsee Haapajärvellä

Räjähdekeskuksen tuotantoalueella. Nyt toiminnassa olevan pakkauslinjaston kapasiteetti ja ergonomia eivät vastaa tämän päivän tarvetta. Modernisoidun pakkauslinjaston tulee täyttää ergonomiavaatimukset ja kapasiteettitarpeet.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Utveckling av skjutvapen och ammunition. (73422000-6)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

578500 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2019/S 020-044771 1.2.2019
Annons om direktupphandling, Meddelandenummer i EUT:
2019/S 091-220939, 9.5.2019

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr
BO19707
Benämning
Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)
V.1 Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
23.5.2019
V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Rejlers Finland Oy
Nationellt id 0765069-8
Postaddress Graanintie 5
Postnummer 50190
Ort Mikkeli
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet: 578500 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
9.9.2019

Bilaga D3: Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling

Motivering av tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning: fyll i bilaga D3

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i: selektivt förfarande

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

    2) Annan motivering av att kontrakt tilldelats utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT

    Kontraktet ligger utanför respektive direktivs tillämpningsområde.: Ja

    Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och översiktligt sätt för varför det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG.:
    Suorahankinnan perusteena on Putu-lain 22 §:n 1 momentin 1) kohta: EU-kynnysarvon ylittävässä rajoitetussa menettelyssä ei saatu lainkaan sopivia tarjouksia eikä tarjouspyynnön ehtoja ole olennaisesti muutettu. Viimeisimmällä tarjouskierroksella ei saatu yhtään tarjousta määräajassa. Rejlers Oy:n tarjous on alkuperäisen tarjouspyynnön vaatimukset ja ehdot täyttävä eikä ehtoja ole olennaisesti muutettu.

    «« Tillbaka