«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Periodiskt meddelande - försörjningssektorerna (Periodiskt meddelande):
Savonlinnan kaupunki : Savonlinnan kaupungin palveluliikenne

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018426
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-425218

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
Detta meddelande är endast ett periodiskt meddelande
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Savonlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0166906-4
Postadress:Olavinkatu 27
Postnummer:57130
Ort:Savonlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Pia Hokka-Itkonen
Telefon:+358 444174840
E-post:logistiikkapalvelu@savonlinna.fi
Nuts-kod:Savonlinna (K740)
Allmän adress: (URL)www.savonlinna.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål (ohjeellinen kausi-ilmoitus)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Savonlinnan kaupungin palveluliikenne
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Savonlinnan kaupunki tulee kilpailuttamaan kaupunkialueen palveluliikenteen (PALI 1 ja PALI 2) arviolta 2021 alkavalle sopimuskaudelle.

Hankintamenettely on avoin ja tarjouspyyntö julkaistaan erityisalojen hankintalain mukaisena EU-hankintana.

Suunniteltu sopimuksentekomenettely:

Palveluliikenne hankitaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Savonlinna (K740)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Savonlinnan kaupunki tulee kilpailuttamaan kaupunkialueen palveluliikenteen (PALI 1 ja PALI 2) arviolta 2021 alkavalle sopimuskaudelle.

Hankintamenettely on avoin ja tarjouspyyntö julkaistaan erityisalojen hankintalain mukaisena EU-hankintana.

Suunniteltu sopimuksentekomenettely:

Palveluliikenne hankitaan bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.9.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka