«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018420
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-424871

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Nationellt registreringsnummer:0242746-2
Postadress:Linnunlahdentie 2
Postnummer:80110
Ort:Joensuu
Land:Finland
Kontaktperson:Henri Haapalainen
Telefon:+358 133370293
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Joensuu (K167)
Allmän adress: (URL)http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Juuan kunta
Nationellt registreringsnummer:0168654-2
Ort:Juuka
Land:Finland
E-post:hankinta@jns.fi
Nuts-kod:Juuka (K176)
Allmän adress: (URL)http://www.juuka.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset ajalle 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KOHDE 1: Puhtaus- ja ruokapalvelujen ateriakuljetukset (alv 0%)
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Juuka (K176)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset ajalle 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskausi 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KOHDE 2: Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna, kuljetusmatka alle 13 km (alv 0%)
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Juuka (K176)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset ajalle 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskausi 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
KOHDE 3: Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna, kuljetusmatka yli 13 km (alv 0%)
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vägtransporter. (60100000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Juuka (K176)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset ajalle 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimuskausi 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 103-249846

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
KOHDE 1: Puhtaus- ja ruokapalvelujen ateriakuljetukset (alv 0%)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Posti Oy
Nationellt registreringsnummer:0109357-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
KOHDE 2: Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna, kuljetusmatka alle 13 km (alv 0%)

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kelan Pojat Ay
Nationellt registreringsnummer:0841389-7
Ort:Lehmo
Land:Finland
Nuts-kod:Kontiolahti (K276)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:300000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
KOHDE 3: Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna, kuljetusmatka yli 13 km (alv 0%)

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on käynyt ilmi, että kohteen 3 osalta suunnitelmat ovat muuttuneet olennaisesti sekä määrärahat ovat merkittävästi muuttuneet. Nykyisellä kilpailutusmallilla ruuan toimitus ja kotihoito eivät kohtaa aikataulullisesti, jolloin asiakkaan ruokailutilanteen tarkkailu ei ole mahdollista. Tämä katsotaan tärkeäksi kotihoidon tehtäväksi. Tästä johtuen hankinta joudutaan keskeyttämään kohteen 3 osalta

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.9.2019
«« Tillbaka