«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
UNA Oy : Tiedote infotilaisuudesta/markkinakartoitus - UNA Kaari kilpailutus

10.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018383
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 175-426333

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:UNA Oy
Nationellt registreringsnummer:2898565-7
Postadress:Biokatu 12 / 6.krs
Postnummer:33520
Ort:Tampere
Land:Finland
E-post:atte.alankola@ptcs.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.unaoy.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Osakeyhtiö / valtakunnallinen julkinen sote-hanke
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmien kehittäminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tiedote infotilaisuudesta/markkinakartoitus - UNA Kaari kilpailutus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

UNA Oy on toteuttamassa julkista hankintaa, jonka kohteena on modulaarinen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tuleva asiakas- ja potilastietojärjestelmä (jäljempänä ”UNA Kaari kilpailutus”). Ks. tarkemmin kohta VI.3) Lisätiedot.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ks. tarkemmin kohta VI.3) Lisätiedot.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
16.12.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Lisätietoja osoitteessa: https://unaoy.fi/ennakkomateriaali/ Infotilaisuus UNA Kaari kilpailutuksesta järjestetään 25.9.2019, klo 9.30 -11.30 välisenä aikana Kuntatalolla Helsingissä. Infotilaisuuteen järjestetään mahdollisuus olla kuulolla myös etäyhteydellä, mutta kysymyksien esittäminen ei etäyhteyden kautta ole mahdollista. Toimittajia pyydetään ilmoittautumaan infotilaisuuteen 19.9.2019, klo 15.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujien lukumäärä, kuinka monta osallistujista tulee paikan päälle ja/tai kuinka moni osallistuu etäyhteydellä. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen tulee lähettää osoitteeseen info@unaoy.fi. Tilaisuuden tavoitteena on kertoa UNA Kaari- hankkeesta ja sen tavoitteista hankkia uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukemaan tarvittavat asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisut, jotka mahdollistavat muun muassa asiakaslähtöisyyden ja ammattihenkilöiden resurssien kohdistamisen vaikuttavaan asiakas-, potilas- ja hoitotyöhön. Saadun aineiston käsittelyn jälkeen markkinavuoropuheluavaihe päättyy ja seuraavassa vaiheessa julkaistaan UNA Kaari kilpailutusta koskeva hankintailmoitus. Hankintailmoituksen valmistelua varten UNA Oy pyytää teitä toimittamaan aineistoa mm. seuraavasti: yleiset sopimusehtonne, muut mahdolliset ehdot, jotka soveltuvat APTJ kilpailutukseen, kaupalliset ehdot ja hintatiedot ym. relevantti aineisto, joka on tarkemmin yksilöity seuraavassa. Ottaen huomioon, että UNA Kaari kilpailutus on vasta markkinakartoitusvaiheessa, aineisto voi olla yleisellä tasolla. Pyydämme kuitenkin pyrkimään mahdollisimman täsmällisen aineiston toimittamiseen. PYYNTÖ TOIMITTAA VAKIOSOPIMUSEHDOT Varsinaisen hankintailmoituksen valmistelua varten Teitä pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle vakioehtonne, joiden katsotte soveltuvan UNA Kaari kilpailutuksen kohteen toimitukseen, sisältäen, soveltuvin osin, tietojärjestelmätoimitusten lisenssi-, tuki-, ylläpito- ja käyttöönottoehdot. PYYNTÖ TOIMITTAA KAUPALLISET EHDOT Hankintailmoituksen valmistelua varten kilpailutukseen halukkaita osallistujia pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle kuvauksen ja selvityksen hinnoittelumalleista, mukaan lukien lisenssien ja palveluiden hinnoittelumallit. YLEISIÄ OHJEITA Toimitettavat aineistot huomioidaan soveltuvin osin hankintailmoituksen valmistelussa yleistä markkinatilannetta kartoittavana aineistona ja taustamateriaalina. UNA Oy pidättää oikeuden huomioida tai olla huomioimatta toimitettuja aineistoja harkintansa perusteella. Toivomme teitä lähettämään pyydetyt aineistot ja mahdolliset tarkentavat kysymykset 19.9.2019 mennessä osoitteeseen: info@unaoy.fi. Aineistoa voi kuitenkin lähettää vielä infotilaisuuden jälkeen, 2.10.2019 saakka. Tämän määräpäivän jälkeen toimitettuja aineistoja ei huomioida. Toimitettavien aineistojen tulee olla Word-formaatissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka