«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Turun kaupunki : Tilintarkastuspalvelujen hankinta

09.09.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018376
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 174-424872

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lång
Telefon:+358 406350534
E-post:pekka.lang@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tilintarkastuspalvelujen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Redovisning, revision och skattemässiga tjänster. (79200000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin sekä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Sopimusluonnos hankinnasta liitteenä 6. Turun kaupungin tilintarkastuksen sopimuskausi koskee tilikausien 2019 - 2022 tilintarkastusta. Lisäksi hankintaan sisältyy optio koskien tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastusta. Konserniyhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestysten, säädeasiakirjojen sekä kaupungin konserniohjeiden mukaisesti ja aikataulussa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 700000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Turun kaupungin sekä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Sopimusluonnos hankinnasta liitteenä 6. Turun kaupungin tilintarkastuksen sopimuskausi koskee tilikausien 2019 - 2022 tilintarkastusta. Lisäksi hankintaan sisältyy optio koskien tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastusta. Konserniyhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestysten, säädeasiakirjojen sekä kaupungin konserniohjeiden mukaisesti ja aikataulussa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Mahdollinen optio tilikausille 2023-2024

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-146938

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Tilintarkastuspalvelujen hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.9.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:KPMG Oy
Nationellt registreringsnummer:1805485-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:700000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tilaaja edellyttää verkkolaskutusta. Laskutusohjeet ja ostolaskun XML-ohjeet: www.turku.fi/laskuttaminen.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka