«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Turun kaupunki : Suun terveydenhuollon ostopalvelut ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021

11.09.2019 10:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018349
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 176-429360

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Emilia Aho
Telefon:+358 400944064
E-post:emilia.aho@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Suun terveydenhuollon ostopalvelut ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021
Referensnummer:
8211-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Tandläkarvård och tillhörande tjänster. (85130000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyysi tarjouksia yksityisiltä palveluntuottajilta Turun hyvinvointitoimialan toimeksiannosta Turussa tuotettavista vuokrahammaslääkäripalveluista ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa yhdellä (1) vuodella (optio) ajalle 1.9.2021 - 31.8.2022. Hankinnasta tehtiin kirjallinen sopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa koskien työvoiman ostamista virka-ajan ulkopuoliseen päivystystoimintaan ja työvoiman ostamista kaupungin omaan perushammashoidon iltavastaanottoon. Tilajaa ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 460000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
TYÖVOIMAN OSTAMINEN VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEEN PÄIVYSTYSTOIMINTAAN
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tandläkarvård och tillhörande tjänster. (85130000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Työvoiman ostaminen virka-ajan ulkopuoliseen päivystystoimintaan

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
TYÖVOIMAN OSTAMINEN KAUPUNGIN OMAAN ILTAVASTAANOTTOON
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Tandläkarvård och tillhörande tjänster. (85130000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Työvoiman ostaminen kaupungin omaan iltavastaanottoon

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-160792

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
TYÖVOIMAN OSTAMINEN VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEEN PÄIVYSTYSTOIMINTAAN

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:00260 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:460000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
TYÖVOIMAN OSTAMINEN KAUPUNGIN OMAAN ILTAVASTAANOTTOON

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.8.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:1927556-5
Ort:00260 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki (K091)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:460000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
6.9.2019
«« Tillbaka