«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om direktupphandling för nationella upphandlingar:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Rotaatiomikrotomit

06.09.2019 13:04
Meddelandenummer i HILMA: 2019-018346
Anbudsansökningar (datum saknas) senast under adress:

Upphandlande enhet och kontaktinformation

Upphandlande enhet och kontaktinformation
Upphandlande enhet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
FO-nummer 0215978-7
Postadress Keskussairaalantie 19
Postnummer 40620
Postanstalt Jyväskylä
Land Finland
E-postadress tarjous@ksshp.fi
Webbadress (URL) http://www.ksshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Enhet för samordnad upphandling
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varor

Föremålet för upphandling

Upphandlingens namn
Rotaatiomikrotomit
Upphandlingens identifierings- eller referensnummer
252485
Beskrivning av upphandlingen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt toteuttaa suorahankinnan Keski-Suomen sairaalan patologiaosaston rotaatiomikrotomeista. Rotaatiomikrotomeja on tarkoitus hankkia 1 kpl vuonna 2019 ja optiona 2 kpl vuonna 2020.

Huvudföremål
Huvudterminologi
Medicinsk utrustning. (33100000-1)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Jyväskylä (K179)
Avtalets totala värde
73470.00 EUR
Inkl. moms
Nej
Namn och adress till leverantören som väljs till avtalspartner
Officiellt namn Mediq Oy
Land Finland

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Direktupphandling
Grunder för direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling

Hankintayksikkö päätti toteuttaa hankinnan suorahankintana perustuen hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiseen suorahankintaperusteeseen ja Hankintayksikön tarpeisiin. Hankintayksikkö katsoo jäljempänä esitettävin perustein, että järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole olemassa, eikä tällaisilla tarjouspyynnön ehtojen kaventamisella pyritä keinotekoisesti vähentämään kilpailua. Hankintayksikkö pyysi tarjouksen Mediq Oy:ltä Thermo Scientific HM-355 3kpl rotaatiomikrotomeista. Suorahankinnan perusteena on jo käytössä olevat patologian laboratorion työpisteen rotaatiomikrotomit, jotka ovat samanlaisia kuin nyt hankittavat. Samassa työpisteessä ei voi olla kuin yhdenlaisia rotaatiomikrotomeja, jotta työntekijä selviää työstään tehokkaasti. Rotaatiomikrotomien samanlaisuus tuo säästöjä myös varaosien ja huollon osalta. Hankittava rotaatio mikrotomi on myös ainut hankintayksikön tiedossa oleva laite, johon on saatavilla integroitu vesihaude. Kyseisille rotaatiomikrotomeille ei hankintayksikön tietämyksen mukaan löydy muita toimittajia Suomesta.

Ytterligare upplysningar

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta Hankintayksikölle tarjous@ksshp.fi, jotta Hankintayksikkö voi arvioida asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttää suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka